LET-GLTCB306
Bachelorscriptiecolloquium
Cursus informatieRooster
CursusLET-GLTCB306
Studiepunten (ECTS)0
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Griekse en Latijnse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
prof. dr. B.M.C. Breij
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. B.M.C. Breij
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. B.M.C. Breij
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. B.M.C. Breij
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. S.T.A.M. Mols
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
JAAR  (04-09-2023 t/m 01-09-2024)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingNiet open voor Aanschuifonderwijs.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van het colloquium kun je:
  • een volledige onderzoeksopzet op BA-niveau maken, bestaande uit een onderzoekvraag, een status quaestionis, de keuze  en verantwoording van theoretische inbedding en methode;
  • de eerste versie van (delen van) de uitgewerkte onderzoeksopzet verdedigen;
  • inhoudelijk reageren op kritische vragen en feedback van medestudenten en docent;
  • inhoudelijk reageren en feedback geven op de onderzoeksopzet van medestudenten
Inhoud
Het bachelorscriptiecolloquium is een werkgroep waarin studenten begeleid worden bij het voorbereiden en schrijven van een bachelorscriptie op het gebied van de Griekse en Latijnse Taal en Cultuur.
De student kiest afhankelijk van het onderwerp van de scriptie zelf een begeleider. In overleg met de begeleider wordt het exacte onderwerp en een werkplan vastgesteld. Er vindt regelmatig overleg plaats over de vordering van de scriptie, en er wordt tijdig een afspraak gemaakt over een tweede beoordelaar.  In de eerste bijeenkomst van de werkgroep worden de onderwerpen kort gepresenteerd, en worden afspraken gemaakt over vervolgbijeenkomsten, zodanig dat iedere student minstens één keer uitleg geeft over de opzet en de wetenschappelijke aanpak van zijn scriptie en verslag doet van de voortgang, waarna een plenaire discussie met kritische vragen en feedback plaatsvindt. Iedere student levert een schriftelijke versie van de in college mondeling gegeven uitleg in. Actieve deelname aan de work-in-progress-sessies is een voorwaarde voor het verkrijgen van beoordeling van de scriptie. De colleges vinden plaats in week 1, 3, 5 en 7 van periode 3. Indien er meer bijeenkomsten nodig zijn worden daarvoor tijdens de colleges afspraken gemaakt.
  
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
De toetsing die bij dit colloquium hoort, zie je in het succesvol afronden van de scriptie. Wel zijn aanwezigheid en actieve deelname verplicht.
Bijzonderheden

Aanbevolen materiaal
Handleiding
Het materiaal voor deze cursus bestaat uit het protocol voor het BA-scriptietraject, te vinden in de programme space van de opleiding op Brightspace. Daarnaast leveren de studenten materiaal voor responsie en discussie.
Titel:De scriptie moet de richtlijnen voor de BA-scriptie GLTC volgen.

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Participatie
Weging100
ToetsvormDeelname
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR

Minimum cijfer
6