LET-GLTCB307
Griekse letterkunde 3
Cursus informatieRooster
CursusLET-GLTCB307
Studiepunten (ECTS)2,5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Griekse en Latijnse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
dr. F. Overduin
Overige cursussen docent
Docent
dr. F. Overduin
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. F. Overduin
Overige cursussen docent
Examinator
dr. F. Overduin
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 2  (07-11-2022 t/m 29-01-2023)
Aanvangsblok
PER 2
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifminor
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kun je
  • het zelfstandig gelezen pensum accuraat in aanvaardbaar Nederlands vertalen;
  • grammaticale en syntactische problemen in de teksten van het pensum analyseren;
  • kritisch reflecteren op vorm, inhoud en stijl van de teksten van het pensum;
  • de hellenistische poëzie analyseren en interpreteren met behulp van commentaren en secundaire literatuur;
  • de bestudeerde passages becommentariëren en hun markante elementen aan te wijzen;
  • verbanden leggen tussen de verschillende teksten in het pensum
Inhoud
Deze cursus vormt een inleiding op de poëzie uit de hellenistische periode. Hierbij maak je kennis met de primaire teksten van verschillende dichters en genres uit deze periode en de wijze waarop deze dichters omgaan met een herdefiniëring van literatuur zoals we die kennen uit de archaïsche en de klassieke tijd. De gekozen bloemlezing beoogt naast de drie belangrijkste dichters (Callimachus, Theocritus, Apollonius) vooral ook kleinere namen onder de aandacht te brengen, zodat je een goed overzicht krijgt van de diversiteit van de hellenistische poëzie.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen in de tentamenperiode na periode 2.
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Syllabus
Syllabus wordt beschikbaar gesteld.
Titel:Syllabus wordt beschikbaar gesteld.
Boek
Handboek (ook te raadplegen in de UB).
ISBN:9780631233220
Titel:A Guide to Hellenistic Literature
Auteur:Gutzwiller, K.
Uitgever:Blackwell, Malden, MA 2007
Kosten:42,00
Boek
Bloemlezing met inleiding, Griekse teksten en commentaar. NB Nodig is de 2nd edition uit 2020.
ISBN:9781108459563
Titel:A Hellenistic Anthology (2nd edition)
Auteur:Hopkinson, N.
Uitgever:Cambridge University Press
Kosten:31,00

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging100
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
6