LET-GLTCMI101
Werkcollege Griekse taal- en letterkunde
Cursus informatieRooster
CursusLET-GLTCMI101
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Griekse en Latijnse taal en cultuur;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
A.M. Kritikou, MA
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. A.P.M.H. Lardinois
Overige cursussen docent
Coördinator
prof. dr. A.P.M.H. Lardinois
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. A.P.M.H. Lardinois
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. A.P.M.H. Lardinois
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
PER 1-PER 4  (31-08-2019 t/m 30-08-2020)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kun je:
  • kritisch reflecteren op de gelezen secundaire literatuur en de daarin behandelde onderzoeksvragen en –methodes;
  • een actieve bijdrage leveren aan de discussie over de gelezen primaire en secundaire literatuur;
  • het pensum accuraat in aanvaardbaar Nederlands vertalen;
  • vorm, inhoud, stijl en grammaticale bijzonderheden van de pensumteksten beschrijven en hierop reflecteren in het licht van de commentaren en de wetenschappelijke literatuur;
  • het bestudeerde genre benoemen en markante elementen daarvan aanwijzen in het gelezen pensum.
Inhoud
Dit specialisatiecollege is gewijd aan het genre van het Griekse epigram. Deze cursus bestaat uit een serie van 14 bijeenkomsten van 2 uur, waarin een combinatie van hoor-, werk- en responsiecolleges wordt aangeboden. In 14 weken (perioden 1 en 2) wordt een studie gemaakt van het Griekse epigram van de archaïsch Griekse tijd tot het Hellenisme. Daarbij zal de ca. 100 nieuwe epigrammen van Posidippus die in de jaren 90 van de vorige eeuw zijn ontdekt centraal staan. De vraag zal worden gesteld hoe het genre zich ontwikkelde en wat het effect van collecties van epigrammen was op het begrip van individuele gedichten. Een selectie van epigrammen zal worden gelezen in combinatie met relevante secundaire literatuur. Hoofdkenmerk van de cursus is dat de student leert zelfstandig onderzoek te verrichten in de Griekse filologie door zelf onderzoeksvragen te stellen aan de hand van specifieke Griekse teksten, die in de grondtaal worden bestudeerd met gebruik van wetenschappelijke tekstuitgaves, commentaren en recente secundaire literatuur. Van de BA studenten wordt zelfstandige lectuur van het pensum en actieve deelname aan de colleges verwacht. In periode 2 staan voordrachten van de MA studenten centraal. Presentatie en paper vormen samen 5 van de 10 studiepunte. De cursus wordt afgesloten met een tentamen na periode 2.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Na het behalen van Literatuurwetenschap en de Klassieken.

Verplicht materiaal
Syllabus
syllabus met geselecteerde secundaire literatuur.
Boek
Posidippi Pellaei Quae Supersunt Omnia, eds. C. Austin & G. Bastianini.
ISBN:978-8879161930
Titel:Posidippi Pellaei Quae Supersunt Omnia
Auteur:C. Austin en G. Bastianini, eds.
Uitgever:Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milaan
Kosten:25,00
Boek
K. Gutzwiller, Poetic Garlands: Hellenistic Epigram in Context
ISBN:978-0520208575
Titel:Poetic Garlands
Auteur:K. Gutzwiller
Uitgever:Univ. of Claifornia Press, Berkeley
Kosten:50,00

Werkvormen
Hoorcollege/ werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Take-home 01 PER4 gel2
AanwezigheidsplichtJa

Take-home PER4 gel1
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Mondeling
Weging100
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 4

Minimum cijfer
6