LET-GLTCMI112
Werkcollege Griekse en Romeinse archeologie
Cursus informatieRooster
CursusLET-GLTCMI112
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Griekse en Latijnse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
prof. dr. S.T.A.M. Mols
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. S.T.A.M. Mols
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. S.T.A.M. Mols
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. S.T.A.M. Mols
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. E.M. Moormann
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
PER 1  (31-08-2019 t/m 01-11-2019)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifminor
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus kun je:
  • de theorie, methoden en technieken van de Griekse en Romeinse Archeologie toepassen als basis voor het schrijven van een bachelorwerkstuk;
  • het wetenschappelijke debat met betrekking tot het gekozen thema samenvatten;
  • het wetenschappelijke debat met betrekking tot het gekozen thema beoordelen;
  • je eigen standpunt bepalen in het wetenschappelijke debat met betrekking tot het gekozen thema;
  • in samenwerking met medestudenten en zelfstandig relevante onderzoeksonderwerpen van eigen keuze analyseren met gebruikmaking van relevante theorie, methoden en technieken in een realistische onderzoekscontext;
  • je onderzoek presenteren;
  • discussiëren over je onderzoek.
  • een helder schriftelijk betoog over een zelfstandig gekozen casus presenteren.
 
Inhoud
Voor de cursus wordt een binnen het vakgebied van de Griekse en Romeinse Archeologie exemplarisch thema gekozen. De wijze waarop het thema wordt behandeld, geeft inzicht in de methoden, bronnen en technieken van archeologisch onderzoek. Ook de theorie en geschiedenis van het vak komen tijdens de cursus aan de orde. In het studiejaar 2019-2020 is het thema: "Romeinse historische reliëfs". De nadruk ligt daarbij op de verschillende verschijningsvormen en betekenissen die aan die reliëfs worden toegekend en de veranderingen daarin door de tijd, van de tweede eeuw v.Chr. tot de vijfde eeuw n.Chr. De monumenten worden steeds in hun historische samenhang onderzocht.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
geen

Aanbevolen materiaal
Literatuur
De te bestuderende literatuur wordt tijdens de colleges opgegeven. Ook dient de student zelf relevante studies op te zoeken.
Titel:De te bestuderende literatuur wordt tijdens de colleges opgegeven. Ook dient de student zelf relevante studies op te zoeken.

Werkvormen
Hoorcollege / Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Werkstuk
Weging75
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5

Presentatie
Weging25
ToetsvormPresentatie
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 1

Minimum cijfer
5,5