LET-GLTCMI114
Werkcollege Cultureel vondstmateriaal in context
Cursus informatieRooster
CursusLET-GLTCMI114
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Griekse en Latijnse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
dr. M. Polak
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. Polak
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M. Polak
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M. Polak
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
PER 1-PER 2  (31-08-2019 t/m 31-01-2020)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifminor
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus kun je:
• voorwerpen van Romeins aardewerk, glas en metaal determineren en dateren op een niveau dat verdere analyse mogelijk maakt;
• een archeologische context dateren en functioneel interpreteren op basis van het daarin aangetroffen vondstmateriaal;
• eenvoudige kwantitatieve analysemethoden toepassen op het bestudeerde vondstmateriaal;
• het bestudeerde materiaal relateren aan de behandelde literatuur;
• een samenhangend beeld vormen uit de verzamelde informatie over vondsten en vondstcontext;
• dit samenhangende beeld plaatsen in het bredere kader van Romeins Nijmegen en de noordwestelijke provincies van het Romeinse rijk.
Inhoud
In deze module staat de relatie centraal tussen cultureel vondstmateriaal en de context waarin het is aangetroffen. Determinatie van opgravingsvondsten is geen doel op zich, maar een middel tot interpretatie van de context. Je maakt in een practicum nader kennis met cultureel vondstmateriaal, waarbij steeds wordt bezien welke onderzoeksvragen ermee kunnen worden beantwoord, en welke eisen dit stelt aan de werkwijze. In 2019-2020 zullen vondsten uit een Nijmeegs grafveld centraal staan. Daarbij wordt het vondstmateriaal bestudeerd in de context van de graven, komen relevante analysemethoden aan bod en wordt het geheel geplaatst in de bredere context van de archeologie van Nijmegen en de noordwestelijke provincies van het Romeinse rijk.
N.B. deze module is alleen toegankelijk nadat je de module Geschiedenis, theorie en methode van de archeologie (LET-GLTCB216) of een daarmee vergelijkbare module elders met succes hebt afgerond.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Cursus Geschiedenis, Theorie en Methoden van de Archeologie (LET-GLTCB216) of een gelijkwaardig vak, elders gevolgd.

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt

Werkvormen
Practicum

Toetsen
Praktische opdracht
Weging100
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
6