LET-GLTCOHS101
Classical Traditions 1 (Agamemnon)
Course infoSchedule
Course moduleLET-GLTCOHS101
Credits (ECTS)10
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Greek and Latin Languages and Cultures;
Lecturer(s)
Coordinator
dr. R.J.J. Blankenborg
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. R.J.J. Blankenborg
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. R.J.J. Blankenborg
Other course modules lecturer
Examiner
dr. R.J.J. Blankenborg
Other course modules lecturer
Academic year2023
Period
PER 1-PER 2  (04/09/2023 to 28/01/2024)
Starting block
PER 1
Course mode
full-time
RemarksBeschikbaar voor uitwisselingsstudenten
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesNo
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Na afloop van de cursus kun je:
[Voor alle studenten:]
 • de hoofdzaken becommentariĆ«ren van de mythologische traditie van Agamemnon in de oudheid en de verwerking ervan in het genre tragedie;
 • De hoofdzaken becommentariĆ«ren van hedendaagse opvattingen over de interpretatie van en omgang met deze klassieke traditie in wetenschap en (toneel)literatuur en film;
 • de Agamemnon-tragedies van Aeschylus en Seneca onderling vergelijken;
 • De overeenkomsten tussen de Agamemnon-tragedies van Aeschylus en Seneca analyseren;
 • De overeenkomsten tussen de Agamemnon-tragedies van Aeschylus en Seneca verklaren;
 • een Agamemnon-bewerking in de antieke en post-antieke traditie plaatsen;
 • een Agamemnon-bewerking in de antieke en post-antieke traditie analyseren aan de hand van secundaire literatuur;
 • verslag doen van dit onderzoek in een presentatie;
 • een op het collegemateriaal gebaseerd abstract schrijven en indienen voor bijdrage aan een congres, een tijdschrift of een edited volume.

[Voor de studenten Griekse en Latijnse taal en letterkunde:]
 • het pensum accuraat in aanvaardbaar Nederlands vertalen;
 • vorm, structuur, inhoud, stijl en grammaticale bijzonderheden van de pensumteksten beschrijven in het licht van de wetenschappelijke literatuur en de commentaren.
[Voor de studenten Klassieke Cultuur:]
 • kennis- en inzicht  tonen met betrekking tot de Agamemnon-traditie door een kennistoets;
 • actieve beheersing van literatuur over het onderwerp tonen naar aanleiding van een leeslijst met werken over antieke tragedie en de receptie daarvan.
Content
Deze cursus richt zich, evenals de cursus Klassieke Traditie 2 in periode 3 en 4, op de Griekse en Romeinse literatuur en haar doorwerking in de moderne literatuur en cultuur. De cursus bestaat uit een serie van 14 werkcolleges van twee uur. Centraal in deze cursus staan de mythen rond Agamemnon, zijn positie en ontwikkeling als leidende en lijdende figuur, en de veranderende kijk op wat hem door de handen van anderen overkomt. We bekijken hoe deze verhalen in verschillende nieuwe media en historische contexten zijn bewerkt, van de oudheid tot heden.
In deze cursus maak je kennis met hedendaagse opvattingen over de omgang met de klassieke en mythologische traditie van Agamemnon. Vervolgens worden de Agamemnon-tragedies van Aeschylus en Seneca in vertaling gelezen, met elkaar vergeleken en besproken aan de hand van secundaire literatuur en enkele centrale onderzoeksvragen. Ook verschillende versies in andere genres (bijv. epiek) komen aan bod. Aansluitend onderzoek je een bewerking naar keuze en doet daarvan verslag in een presentatie. Ook schrijf je naar aanleiding van het collegemateriaal een abstract voor een bijdrage aan een congres, een tijdschrift of een edited volume. Het geheel wordt met een schriftelijk tentamen afgerond; de studenten Griekse en Latijnse taal- en letterkunde leggen bijkomend een verplicht tentamenonderdeel af waarvoor zij een pensum van ca. 2000 verzen van de Agamemnon van Aeschylus en Seneca in de originele taal voorbereiden; voor de studenten Klassieke Cultuur is dit pensum optioneel, maar voor de latere instroom in de RDA-master wel noodzakelijk. De overige studenten en de studenten Klassieke Cultuur die het pensum niet afleggen, leggen verplicht een ander bijkomend tentamenonderdeel af op basis van een leeslijst met werken over antieke tragedie en de receptie daarvan.
NB: De cursus wordt in het Engels gedoceerd indien er inschrijvingen van buitenlandse Erasmus-studenten zijn.
Level

Presumed foreknowledge
Bachelor.

Note for exchange students: you cannot take this course if your English proficiency level is not at least B2 (TOEFL, IELTS, TOEIC or Cambridge). A statement from your home university won't be accepted.
Test information

Specifics

Required materials
Literature
leesmap van nader te selecteren primaire en secundaire literatuur.
Title:leesmap van nader te selecteren primaire en secundaire literatuur.

Recommended materials
Literature
Tekstedities van Aeschylus' Agamemnon en Senaca's Agamemnon zijn eenvoudig online te vinden, bijv. op Perseus.tuft en thelatinlibrary.com. De OCT-editie van Aeschylus door Page (1972) is goed bruikbaar, evenals de Teubner-editie door West (1990). Fraenkels driedelige editie met vertaling en commentaar (1950) is onovertroffen. Voor Seneca is er de OCT-editie van Zwierlein (1986) en de Loeb door Fitch (2004). Tarrant (1976, een Cambridge 'Green and Yellow') biedt een uitgebreid commentaar. Zeer recent is de editie met vertaling en commentaar van Boyle (OUP 2020).

Instructional modes
Seminar

Tests
Written exam
Test weight40
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock PER 1, Block PER 2

Minimum grade
5,5

Essay
Test weight30
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Minimum grade
5,5

Abstract
Test weight30
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 2