LET-GLTCOHS102
Classical Traditions 2 (Epic)
Course infoSchedule
Course moduleLET-GLTCOHS102
Credits (ECTS)10
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Greek and Latin Languages and Cultures;
Lecturer(s)
Coordinator
dr. R.J.J. Blankenborg
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. R.J.J. Blankenborg
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. R.J.J. Blankenborg
Other course modules lecturer
Examiner
dr. R.J.J. Blankenborg
Other course modules lecturer
Academic year2022
Period
PER 3-PER 4  (30/01/2023 to 03/09/2023)
Starting block
PER 3
Course mode
full-time
RemarksBeschikbaar voor uitwisselingsstudenten
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesNo
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Na afloop van de cursus kun je:
[voor  alle groepen]
  • de hoofdzaken becommentariëren van het epische genre in de Grieks-Romeinse oudheid en de verwerking ervan in de moderne literatuur en cultuur;
  • een receptie-casus in de antieke en post-antieke traditie plaatsen;
  • een receptie-casus analyseren mede aan de hand van secundaire literatuur;
  • verslag doen van de analyse van een receptie-casus in een presentatie, zowel in de eigen kring als voor een breder publiek.
 
[Voor de studenten Griekse en Latijnse letterkunde:]
  • het pensum accuraat in aanvaardbaar Nederlands vertalen;
  • commentaar- en essayvragen naar aanleiding van de pensumteksten beantwoorden in het licht van de wetenschappelijke literatuur en de commentaren.
[Voor de studenten Klassieke Cultuur en de studenten Letterkunde:]
  • een wetenschappelijk essay schrijven over een onderwerp met betrekking tot het thema van de cursus.
Content
Deze cursus Klassieke Traditie 2 (periode 3 en 4) richt zich, evenals de cursus Klassieke Traditie 1 (periode 1 en 2), op de Griekse en Romeinse literatuur en haar doorwerking in de moderne literatuur en cultuur. De cursus bestaat uit een serie van 12-14 werkcolleges van twee uur. Centraal in deze cursus staat de Griekse en Latijnse epiek.

In periode 3 maken de studenten kennis met hedendaagse opvattingen over de omgang met de klassieke traditie (eerste college) en het genre van de epiek in de oudheid. Een representatief corpus van deze klassieke poëzie (Hesiodus, Homerus, Vergilius, Ovidius en andere auteurs) wordt in vertaling gelezen en besproken, mede aan de hand van secundaire literatuur. Periode 3 wordt met een schriftelijk deeltentamen afgerond.
In periode 4 onderzoeken de studenten een eigen receptie-casus, volgens afspraak met de docent, en geven daarover een presentatie in groepen. Aan het slot van periode 4 volgt nog een apart te organiseren publiekspresentatie, waaraan iedereen een bijdrage levert. Daarnaast wordt periode 4 met een schriftelijk deeltentamen afgerond. Voor dit deeltentamen lezen de studenten Griekse en Latijnse letterkunde hierbij verplicht 1500 à 2000 verzen in de grondtaal; voor de studenten Klassieke Cultuur is dit pensum Grieks/Latijn optioneel, maar voor de latere instroom in de RDA-master wel noodzakelijk. De overige studenten en de studenten Klassieke Cultuur die het pensum niet afleggen kiezen een casus van navolging van klassieke epiek, waarover zij een werkstuk schrijven. Alle getentamineerde onderdelen (a) schriftelijk tentamen na per.3; b) schriftelijk tentamen na per.4 (pensum of essay); c) en presentatie (college en publiekspresentatie)) dienen voldoende afgerond te worden.
NB: De cursus wordt voor zover nodig in het Engels gedoceerd indien er inschrijvingen van buitenlandse Erasmus-studenten zijn.
Level

Presumed foreknowledge
Bachelor.

Note for exchange students: you cannot take this course if your English proficiency level is not at least B2 (TOEFL, IELTS, TOEIC or Cambridge). A statement from your home university won't be accepted.
Test information

Specifics

Required materials
Literature
Leesmap van nader te selecteren primaire en secundaire literatuur.
Title:Leesmap van nader te selecteren primaire en secundaire literatuur.
Literature
Een representatief corpus Griekse en Romeinse epiek in vertaling. Classici lezen Hesiodos' Theogonie en Ovidius' Metamorphosen XIV in de oorspronkelijke taal. Als editie voor Theogonie wordt West 1966 (met commentaar) gebruikt; als vertaling Blankenborg 2018. Een goede Ovidius-editie is online te vinden op latinlibrary.com en (met commentaar) Mayers (Oxford 2009).
Title:Een representatief corpus Griekse en Romeinse epiek in de brontaal en in vertaling;

Instructional modes
Seminar

Tests
Written exam 1
Test weight35
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock PER 3, Block PER 4

Minimum grade
5,5

Presentation
Test weight30
Test typeOral exam
OpportunitiesBlock PER 4, Block PER 4

Minimum grade
5,5

Written exam 2 Pensum/Essay
Test weight35
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock PER 4, Block PER 4

Assessment
This exam comes in two forms: for the linguists, it consists of questions related to their set of primary texts in Greek and Latin (‘pensum’). For the non-linguists it consists of an essay. For both groups this exam is worth 35 % of the final course mark.

Minimum grade
5,5