LET-GLTCOHS104
MA Seminar Latin Language and Literature
Course infoSchedule
Course moduleLET-GLTCOHS104
Credits (ECTS)10
CategoryMA (Master)
Language of instructionDutch, English
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Greek and Latin Languages and Cultures;
Lecturer(s)
Lecturer
prof. dr. B.M.C. Breij
Other course modules lecturer
Lecturer
prof. dr. M.G.M. van der Poel
Other course modules lecturer
Examiner
prof. dr. M.G.M. van der Poel
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
prof. dr. M.G.M. van der Poel
Other course modules lecturer
Academic year2018
Period
PER 1-PER 2  (01/09/2018 to 01/02/2019)
Starting block
PER 1
Course mode
full-time
RemarksAccessible to exchange students.
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesNo
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Na afloop van de cursus kun je:
  • de pensumteksten rond het thema woede accuraat in aanvaardbaar Nederlands vertalen;
  • grammaticale en syntactische problemen in de pensumteksten analyseren;
  • kritisch reflecteren op vorm, inhoud en stijl van de pensumteksten;
  • kritisch reflecteren op de cultuur-historische en de globale filosofische context van de pensumteksten;
  • een actieve bijdrage leveren aan de discussie over de gelezen primaire en secundaire literatuur, o.a. blijkend uit de bespreking in college van een toegewezen stuk secundaire literatuur;
  • je eigen inzichten, gecombineerd met inzichten uit de secundaire literatuur, op wetenschappelijke wijze verwerken in een onderzoekspaper;
  • je onderzoekspaper bewerken tot een individuele presentatie, bestaande uit een mondeling bijdrage aan een symposium of een schriftelijke bijdrage tot een tijdschrift.
Content
 
Ieder jaar staat een andere schrijver c.q. tekst, genre of thema in de Latijnse literatuur centraal, waarbij de teksten in de brontaal en recente wetenschappelijke literatuur worden bestudeerd, en waarin je een voordracht en werkstuk schrijft die te maken hebben met het onderwerp van de cursus.
In 2018-2019  is het thema van deze cursus: woede in de Romeinse letterkunde. We zullen aandacht besteden aan de cultuurhistorische context van deze emotie, m.n. in Rome, aan de hand van enkele teksten (Valerius Maximus’ hoofdstuk over woede,en passages uit Aristoteles’ Ethica Nicomacheia en Rhetorica, en Cicero’s De oratore en Orator), en aan de verwoording en verwerking ervan in verschillende genres: retorica (Cicero, 1e filippica), filosofie (Seneca’s De ira), epiek (het slot van de Aeneis), tragedie (Seneca’s Thyestes) en satire (Juvenalis’ eerste satire). Het college over Seneca’s Theyestes is een gastcollege van prof. dr. Nicola Hömke, Freie Universität Berlin, in het Engels.
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen (na periode 1) over alle behandelde stof (5 ec; BA- en MA-studenten), gevolgd door een werkstuk en een individuele presentatie op basis van het werkstuk (5 ec; MA-studenten) in periode 2. Tevens krijgt in periode 1 iedere student in een van de colleges een stuk van de te lezen secundaire literatuur toegewezen om te bespreken. De individuele presentatie in periode 2 zal een publieksactiviteit zijn in de vorm van een mondelinge bijdrage aan een symposium of een schriftelijke bijdrage aan een tijdschrift. Voor alle onderdelen dient een voldoende te worden behaald.
Actieve deelname van alle studenten in alle werkcolleges is een voorwaarde voor toelating tot het tentamen c.q. het verkrijgen van een beoordeling van het werkstuk.

De studielast is 10 ec (5ec werkcolleges en tentamen, 5ec werkstuk en individuele presentatie).
Assumed previous knowledge
Bachelor GLTC.

Note for exchange students: you cannot take this course if your English proficiency level is not at least B2 (TOEFL, IELTS, TOEIC or Cambridge). A statement from your home university won't be accepted.

Required materials
To be announced
Lijst van primaire en secundaire teksten wordt nader bekend gemaakt.

Instructional modes
Seminar
Attendance MandatoryYes

General
Inclusief korte presentaties van studenten over tekstuele kwesties in de bronteksten’; periode 2: seminars waarin de studenten aan de hand van primaire teksten een voordracht houden over het thema van hun werkstuk.

Tests
Written exam
Test weight45
Test typeExam
OpportunitiesBlock PER 1, Block PER 2, Block PER 3

Minimum grade
5,5

Individual Presentation
Test weight15
Test typePresentation
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 2

Minimum grade
5,5

Discussion Secondary Literature
Test weight5
Test typeProject discussion
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 2

Minimum grade
5,5

Essay
Test weight35
Test typeEssay
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Minimum grade
6