LET-GLTCOHS106
Specialisatiecollege Griekse en Romeinse archeologie
Cursus informatieRooster
CursusLET-GLTCOHS106
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Griekse en Latijnse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
prof. dr. S.T.A.M. Mols
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. S.T.A.M. Mols
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. S.T.A.M. Mols
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. S.T.A.M. Mols
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. Polak
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 1  (30-08-2021 t/m 07-11-2021)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingBeschikbaar voor uitwisselingsstudenten
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus kun je:
  • de in de bacheloropleiding verkregen vaardigheden op het gebied van de Grieks/Romeinse Archeologie toepassen op de in dit college behandelde problematiek;
  • de theorie, methoden en technieken van de Grieks/Romeinse Archeologie toepassen bij het schrijven van een werkstuk;
  • relevante, zelfstandig verzamelde vakliteratuur kritisch beoordelen;
  • het wetenschappelijk debat met betrekking tot het gekozen thema uiteenzetten;
  • het wetenschappelijk debat met betrekking tot het gekozen thema kritisch beargumenteren;
  • een problematische casus van eigen keuze individueel wetenschappelijk  analyseren;
  • je individuele onderzoek presenteren in het werkcollege;
  • tijdens de presentatie van je individuele onderzoek discussies uitlokken;
  • een helder schriftelijk betoog over een eigen gekozen casus presenteren.
Inhoud
Het specialisatiecollege Griekse en Romeinse Archeologie bestaat uit twee delen, het Onderzoekscollege Griekse en Romeinse Archeologie (verplicht) en het onderzoekscollege 2 (Cultureel Vondstmateriaal in Context) of een veldwerkstage (naar keuze). Elk onderdeel geldt voor 5 ects.

Voor de cursus wordt een binnen het vakgebied van de Griekse en Romeinse Archeologie exemplarisch thema gekozen. De wijze waarop het thema wordt behandeld, geeft inzicht in de methoden, bronnen en technieken van archeologisch onderzoek. Ook de theorie en geschiedenis van het vak komen tijdens de cursus aan de orde.

In het studiejaar 2021-2022 is het thema: "De Romeinse limes: recent onderzoek, nieuwe perspectieven". Uitgangspunt hiervoor is het grootschalig onderzoek dat in de afgelopen jaren is uitgevoerd ter voorbereiding van het Unesco-nominatiedossier Neder-Germaanse limes
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Note for exchange students: you cannot take this course if your English proficiency level is not at least B2 (TOEFL, IELTS, TOEIC or Cambridge). A statement from your home university won't be accepted.

Aanbevolen materiaal
Literatuur
De te bestuderen literatuur is afhankelijk van het onderwerp en wordt tijdens de colleges opgegeven.

Werkvormen
Hoorcollege + Werkcollege

Toetsen
Werkstuk
Weging75
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5

Presentatie
Weging25
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok PER 1

Minimum cijfer
5,5