LET-GLTCOHS106
MA Seminar Greek and Roman Archaeology
Course infoSchedule
Course moduleLET-GLTCOHS106
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Greek and Latin Languages and Cultures;
Lecturer(s)
Coordinator
prof. dr. A. Van Oyen
Other course modules lecturer
Examiner
prof. dr. A. Van Oyen
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
prof. dr. A. Van Oyen
Other course modules lecturer
Lecturer
prof. dr. A. Van Oyen
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. C.W.A. Veen
Other course modules lecturer
Academic year2022
Period
PER 1  (05/09/2022 to 06/11/2022)
Starting block
PER 1
Course mode
full-time
RemarksBeschikbaar voor uitwisselingsstudenten
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Na afloop van deze cursus kun je:
  • de in de bacheloropleiding verkregen vaardigheden op het gebied van de Grieks/Romeinse Archeologie toepassen op de in dit college behandelde problematiek;
  • de theorie, methoden en technieken van de Grieks/Romeinse Archeologie toepassen bij het schrijven van een werkstuk;
  • relevante, zelfstandig verzamelde vakliteratuur kritisch beoordelen;
  • het wetenschappelijk debat met betrekking tot het gekozen thema uiteenzetten;
  • het wetenschappelijk debat met betrekking tot het gekozen thema kritisch beargumenteren;
  • een problematische casus van eigen keuze individueel wetenschappelijk  analyseren;
  • je individuele onderzoek presenteren in het werkcollege;
  • tijdens de presentatie van je individuele onderzoek discussies uitlokken;
  • een helder schriftelijk betoog over een eigen gekozen casus presenteren.
Content
Het specialisatiecollege Griekse en Romeinse Archeologie bestaat uit twee delen, het Onderzoekscollege Griekse en Romeinse Archeologie (verplicht) en het onderzoekscollege 2 (Cultureel Vondstmateriaal in Context) of een veldwerkstage (naar keuze). Elk onderdeel geldt voor 5 ects.

Voor de cursus wordt een binnen het vakgebied van de Griekse en Romeinse Archeologie exemplarisch thema gekozen. De wijze waarop het thema wordt behandeld, geeft inzicht in de methoden, bronnen en technieken van archeologisch onderzoek. Ook de theorie en geschiedenis van het vak komen tijdens de cursus aan de orde.

In het studiejaar 2022-2023 is het thema: "Het Romeinse Platteland". De Romeinse wereld roept beelden van steden, stadspleinen, en monumenten op. Maar hoewel urbanisatie een van de kenmerkende processen van het Romeinse Rijk was, leefde 90% of meer van de bevolking op het platteland en draaide het Rijk in eerste instantie op basis van landbouw. Over die rurale wereld doen een aantal hardnekkige stereotypen de ronde: conservatisme, autarkie, kleinschaligheid. Archeologisch onderzoek heeft dit beeld de laatste 30 jaar bijgesteld, en toont een dynamische en diverse wereld waarin landbouw het draagvlak vormde voor handel, connectiviteit, een complexe sociale structuur, en meer. Deze cursus schetst de ontwikkeling van de studie van het Romeinse platteland en gaat dieper in op een aantal centrale thema’s. Verschillende archeologische technieken – survey, opgraving, materiaalstudie – en theorieën komen aan bod.
Level

Presumed foreknowledge
Note for exchange students: you cannot take this course if your English proficiency level is not at least B2 (TOEFL, IELTS, TOEIC or Cambridge). A statement from your home university won't be accepted.
Test information

Specifics

Recommended materials
Literature
De te bestuderen literatuur is afhankelijk van het onderwerp en wordt tijdens de colleges opgegeven.

Instructional modes
Lecture + Seminar

Tests
Paper
Test weight75
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Minimum grade
5,5

Presentation
Test weight25
Test typeOral exam
OpportunitiesBlock PER 1

Minimum grade
5,5