LET-GLTCOHS106
Specialisatiecollege Romeinse archeologie
Cursus informatieRooster
CursusLET-GLTCOHS106
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Griekse en Latijnse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
prof. dr. S.T.A.M. Mols
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. S.T.A.M. Mols
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. S.T.A.M. Mols
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. S.T.A.M. Mols
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 1  (04-09-2023 t/m 05-11-2023)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingBeschikbaar voor uitwisselingsstudenten
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus kun je:
  • de in de bacheloropleiding verkregen vaardigheden op het gebied van de Romeinse Archeologie toepassen op de in dit college behandelde problematiek;
  • de theorie, methoden en technieken van de Romeinse Archeologie toepassen bij het schrijven van een werkstuk;
  • relevante, zelfstandig verzamelde vakliteratuur kritisch beoordelen;
  • het wetenschappelijk debat met betrekking tot het gekozen thema uiteenzetten;
  • het wetenschappelijk debat met betrekking tot het gekozen thema kritisch beargumenteren;
  • een problematische casus van eigen keuze individueel wetenschappelijk  analyseren;
  • je individuele onderzoek presenteren in het werkcollege;
  • tijdens de presentatie van je individuele onderzoek discussies uitlokken;
  • een helder schriftelijk betoog over een eigen gekozen casus presenteren.

 
Inhoud
Het specialisatiecollege en Romeinse Archeologie bestaat uit twee delen, het Onderzoekscollege Griekse en Romeinse Archeologie (verplicht) en het onderzoekscollege 2 (Cultureel Vondstmateriaal in Context) of een veldwerkstage (naar keuze). Elk onderdeel geldt voor 5 ects.

Voor de cursus wordt een binnen het vakgebied van de Romeinse Archeologie exemplarisch thema gekozen. De wijze waarop het thema wordt behandeld, geeft inzicht in de methoden, bronnen en technieken van archeologisch onderzoek. Ook de theorie en geschiedenis van het vak komen tijdens de cursus aan de orde.

In het studiejaar 2023-2024 is het thema: "Infrastructuur in de Romeinse wereld". De nadruk ligt daarbij niet alleen op de infrastructurele objecten zelf en de ontwikkeling van het netwerk waartoe ze behoren (wegen, militaire en burgerlijke nederzettingen, aquaducten, etc.), maar ook op aspecten als mobiliteit, hygiĆ«ne en globalisering. Behalve aan het centrum van het rijk wordt aandacht besteed aan de Noordwestelijke provincies van het Rijk, met name Gallia Belgica en Germania Inferior.
Niveau

Voorkennis
 
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Aanbevolen materiaal
Literatuur
De te bestuderen literatuur is afhankelijk van het onderwerp en wordt tijdens de colleges opgegeven.

Werkvormen
Hoorcollege + Werkcollege

Toetsen
Werkstuk
Weging75
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5

Presentatie
Weging25
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok PER 1

Minimum cijfer
5,5