LET-HLCS-LS103
MA Seminar Greek Language and Literature
Course infoSchedule
Course moduleLET-HLCS-LS103
Credits (ECTS)10
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Graduate School;
Lecturer(s)
Coordinator
dr. M. de Kreij
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. M. de Kreij
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. M. de Kreij
Other course modules lecturer
Examiner
dr. M. de Kreij
Other course modules lecturer
Academic year2022
Period
PER 1-PER 2  (05/09/2022 to 29/01/2023)
Starting block
PER 1
Course mode
full-time
Remarks-
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Na afloop van de cursus kun je:
  • kritisch reflecteren op de gelezen secundaire literatuur en de daarin behandelde onderzoeksvragen en –methodes;
  • een actieve bijdrage leveren aan de discussie over de gelezen primaire en secundaire literatuur
  • je eigen inzichten, gecombineerd met inzichten uit de secundaire literatuur, op wetenschappelijke wijze presenteren en verwerken in een presentatie.
  • het pensum accuraat in aanvaardbaar Engels vertalen;
  • vorm, inhoud, stijl en grammaticale bijzonderheden van de pensumteksten beschrijven en hierop reflecteren in het licht van de commentaren en de wetenschappelijke literatuur;
  • met behulp van hulpmiddelen en wetenschappelijke edities aan het werk met papyrusteksten;
  • de ontwikkeling van literaire receptie beschrijven en analyseren binnen verschillende historische en sociale contexten;
  • een onderzoeksvraag m.b.t. het onderwerp van de cursus ontwikkelen, beantwoorden en dat antwoord uitwerken in een Engelstalig werkstuk, waarbij expliciet wordt ingegaan op de gebruikte theorie(ën) en methoden.
  • reflecteren op het belang van de cursus voor het eigen onderzoek en hiervan schriftelijk verslag doen.
Content
Dit specialisatiecollege is gewijd aan de antieke lezer van Griekse literatuur. De cursus bestaat uit bijeenkomsten van 3 uur, waarin een combinatie van hoor-, werk- en responsiecolleges wordt aangeboden. In 14 weken (perioden 1 en 2) bestuderen we meerdere aspecten van de antieke receptie van klassieke teksten, in de vorm van paraliteraire en subliteraire teksten. Al is er een behoorlijk corpus aan zulke teksten overgeleverd (bijvoorbeeld Ps.-Longinus, De Sublimitate), en zien we een doorsnede van eeuwen receptie in de marges van sommige Middeleeuwse manuscripten (scholia), de vondst van papyri heeft ons een veel breder beeld gegeven van de antieke receptie. In deze collegereeks krijgen de studenten eerst een korte inleiding in de literaire papyrologie. Gedurende de cursus maken de studenten vervolgens kennis met verschillende teksten over klassieke literatuur, van commentaren tot literaire biografieën, en de kans om onze kennis over deze zelden bestudeerde teksten te vergroten. Iedere student zal een college voorzitten en zich verdiepen in een bepaalde (set) tekst(en) met behulp van secundaire literatuur.
 
Level
Research Master
Presumed foreknowledge
BA GLTC of equivalent
Note for exchange students: you cannot take this course if your English proficiency level is not at least B2 (TOEFL, IELTS, TOEIC or Cambridge). A statement from your home university won't be accepted.
Test information
Deze cursus wordt gedifferentieerd aangeboden aan drie groepen studenten: Educatieve masterstudenten GLTC, masterstudenten Oudheidstudies en Research masterstudenten HLCS. Voor alle drie de groepen studenten is het schriftelijk tentamen (45 %) en de wetenschappelijke presentatie (15%) gelijk. Binnen het onderdeel “werkstuk” (40%) wordt echter gedifferentieerd met het oog op de onderzoeksontwikkeling van de individuele student. De Research masterstudenten moeten een onderzoekspaper schrijven in het Engels met extra secundaire literatuur en aandacht voor de gebruikte theorie(ën) en daarnaast voor hun portfolio een reflectie schrijven op het belang van de cursus voor hun eigen onderzoek. In alle gevallen zal dit onderdeel “werkstuk” gerelateerd moeten zijn aan het onderwerp van de cursus, de literaire papyrologie.
Specifics
This course is open to international students, and will be taught completely in English if non--Dutch students participate.
Indien buitenlandse studenten aan deze cursus deelnemen, zullen de colleges in het Engels worden gegeven. Van Research Master studenten wordt gevraagd om hun presentatie sowieso in het Engels te houden en hun werkstuk in het Engels te schrijven.
Required materials
Literature
Syllabus with selected texts and articles Digitally available material (ebooks)

Instructional modes
Tutorial
Attendance MandatoryYes

Tests
Written exam
Test weight45
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Minimum grade
5,5

Presentation
Test weight15
Test typeOral exam
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Minimum grade
5,5

Essay
Test weight40
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Minimum grade
5,5