LET-KGB1100A
History of Medieval Art 1
Course infoSchedule
Course moduleLET-KGB1100A
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Art History;
Lecturer(s)
Coordinator
dr. C.A. Veelenturf
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. C.A. Veelenturf
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. C.A. Veelenturf
Other course modules lecturer
Examiner
dr. C.A. Veelenturf
Other course modules lecturer
Academic year2020
Period
PER 1-PER 2  (31/08/2020 to 24/01/2021)
Starting block
PER 1
Course mode
full-time
Remarks-
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Na afronding van deze cursus kan de student kunsthistorische voorwerpen uit de Middeleeuwen (de vroeg-christelijke tot en met de Ottoonse periode) herkennen, analyseren en in hun oorspronkelijke context verklaren;

Deze cursus draagt bij aan eindkwalificaties 1,2 van de bacheloropleiding Kunstgeschiedenis. Deze eindkwalificaties zijn te vinden in de studiegids van de bachelor-opleiding Kunstgeschiedenis onder Algemene informatie / Doelstelling en vervolgopleiding / Eindkwalificaties.
Content
De cursus behelst de geschiedenis van de architectuur en beeldende kunst van de vroeg-christelijke tijd tot en met de Ottoonse periode. Verschillende kunstvormen (schilderkunst, sculptuur, bouwkunst etc.) komen hierbij aan de orde.
Level

Presumed foreknowledge

Test information
De cursus zal worden getoetst met een schriftelijk tentamen.
Specifics

Required materials
Book
ISBN:978-1-305-97011-3
Title:Gardner’s Art through the ages: the western perspective, vol. I–II
Author:Fred S. Kleiner
Publisher:15th edition 2016. NB: er zijn veel verschillende edities van dit boek in omloop. De door ons te gebruiken editie heeft ISBN 978-1-305-97011-3
Edition:15
Literature
Title:Andere literatuur wordt uitgereikt of via Brightspace beschikbaar gemaakt.

Instructional modes
At-home PER1 gel1
Attendance MandatoryYes

At-home PER2 gel2
Attendance MandatoryYes

Lecture/ Seminar
Attendance MandatoryYes

General
Hoorcolleges en werkcolleges met opdrachten en bestudering van afbeeldingen, volgens instructies verwoord in de bij de cursus behorende Blackboard-leeromgeving.

Tests
Schriftelijk tentamen (AT HOME)
Test weight100
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock PER 1, Block PER 2

Minimum grade
5,5