LET-KGB1100B
History of Medieval Art 2
Course infoSchedule
Course moduleLET-KGB1100B
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Art History;
Lecturer(s)
Lecturer
dr. C.P.J. van der Ploeg
Other course modules lecturer
Examiner
dr. C.A. Veelenturf
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. C.A. Veelenturf
Other course modules lecturer
Coordinator
dr. C.A. Veelenturf
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. C.A. Veelenturf
Other course modules lecturer
Academic year2020
Period
PER 2  (02/11/2020 to 24/01/2021)
Starting block
PER 2
Course mode
full-time
Remarks-
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Na afronding van deze cursus kan de student
1. kunsthistorische voorwerpen uit de Middeleeuwen (romaanse periode tot en met de bijfteinde eeuw) herkennen, analyseren en in hun oorspronkelijke context verklaren;
2. bronteksten en secundaire literatuur over middeleeuwse kunst begrijpen;
3. beschrijven hoe specifieke kunstobjecten kunnen zijn uitgegroeid tot sleutelwerken binnen de kunsthistorische canon, hoe deze werken met kunsthistorische methoden kunnen worden benaderd, om antwoorden te vergaren op vragen naar bijvoorbeeld stijl, voorstelling, herkomst, functie, receptie.

Deze cursus draagt bij aan eindkwalificaties 1,2 van de bacheloropleiding Kunstgeschiedenis. Deze eindkwalificaties zijn te vinden in de studiegids van de bachelor-opleiding Kunstgeschiedenis onder Algemene informatie / Doelstelling en vervolgopleiding / Eindkwalificaties.
Content
De cursus behelst de geschiedenis van architectuur en beeldende kunst vanaf de romaanse periode tot en met de vijftiende eeuw.
Naast overzichtscolleges en werkcolleges, worden colleges aangeboden waarin één kunstwerk dat tot de canon van de kunstgeschiedenis behoort, centraal staat en als casus wordt uitgediept. Verschillende kunstvormen (schilderkunst, sculptuur, bouwwerken, tekenkunst etc.) komen hierbij aan de orde.
 
Level

Presumed foreknowledge

Test information
Portfolio en schriftelijk tentamen.
Specifics

Required materials
Book
ISBN:978-1-305-97011-3
Title:Gardner’s Art through the ages: the western perspective, vol. I–II
Author:Fred S. Kleiner
Publisher:15th edition (2016). NB: er zijn veel verschillende edities van dit boek in omloop. De door ons te gebruiken editie heeft ISBN 978-1-305-97011-3.
Edition:14

Recommended materials
Literature
Title:Andere literatuur wordt uitgereikt of via Brightspace beschikbaar gemaakt.

Instructional modes
Lecture/ Seminar
Attendance MandatoryYes

General
Hoorcollege en werkcolleges met opdrachten en bestudering van afbeeldingen, volgens instructies verwoord in bij de cursus behorende Blackboard-leeromgeving.

Tests
Schriftelijk tentamen
Test weight80
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Portfolio
Test weight20
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3