LET-KGB1225
Evenwicht en duizeling: kunst van de Renaissance en de Barok in Italië
Cursus informatieRooster
CursusLET-KGB1225
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Kunstgeschiedenis;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
dr. J.J.W. Goudeau
Overige cursussen docent
Examinator
dr. A.R. de Klerck
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.R. de Klerck
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. A.R. de Klerck
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A.R. de Klerck
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER 3  (25-01-2021 t/m 04-04-2021)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afronding van dit vak
1. is de student in staat om de belangrijkste kunstwerken en gebouwen uit de westerse kunstgeschiedenis voor de vroegmoderne periode in Zuid-Europa te herkennen, benoemen, beschrijven,analyserenen kritisch te duiden in relatie tot hun historische context
 
2. kan de student deze kunstwerken onderling vergelijken, zowel op het vlak van hun formele kwaliteiten als in relatie tot de tijd waarin zij gemaakt zijn.
 
3. kan de student demonstreren dat kunsthistorische kennis afhankelijk is van methodes en benaderingswijzen die sterk aan verandering onderhevig kunnen zijn en tot heel verschillende resultaten kunnen leiden.
 
4. kan de student de grondbeginselen van de methoden en vaardigheden van kunsthistorisch onderzoek toepassen.
 
5. Kan de student onder begeleiding een door de docent aangedragen vraagstuk uit de kunstgeschiedenis analyserenen beschrijven met behulp van door de docent beschikbaar gestelde literatuur en richtvragen.
 
6. kan de student literatuur aan de hand van opdrachten op kritische wijze beoordelen en verklaren, en daarvan correct en helder gestructureerd  mondeling en / of schriftelijk verslag doen.
 
Leerdoelen 1, 2 en 3 betreffen de hoorcolleges; 1, 2, 3, 4, 5 en 6 betreffen de werkcolleges.
Deze cursus draagt bij aan de Ba-eindkwalificaties 1, 2 en (aspecten van) BA-eindkwalificaties 3, 4 en 5. Deze eindkwalificaties zijn te vinden in de studiegids van de Bachelor-opleiding Kunstgeschiedenis onder Algemene informatie / Doelstelling en vervolgopleiding / Eindkwalificaties
 
Inhoud
De cursus behelst een inleidend overzicht van de kunstgeschiedenis van renaissance en barok in Zuid-Europa, waarbij de nadruk ligt op de ontwikkelingen in Italië. Naast overzichtscolleges en werkcolleges, worden colleges aangeboden waarin telkens één kunstwerk dat tot de canon van de kunstgeschiedenis behoort, centraal staat en als casus wordt uitgediept. Verschillende kunstvormen (schilderijen, sculptuur, bouwwerken, tekenkunst etc.) komen hierbij aan de orde.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
ISBN:978-1-305-97011-3
Titel:Gardner’s Art through the Ages: The Western Perspective
Auteur:Fred S. Kleiner
Uitgever:15th Edition (2016). NB: er zijn veel, onderling soms sterk verschillende, edities van dit boek in omloop. De door ons te gebruiken editie heeft het ISBN 978-1-305-97011-3.
Druk:15
Literatuur
Titel:Andere literatuur wordt uitgereikt of via Brightspace beschikbaar gemaakt.

Werkvormen
At-home PER3 gel1
AanwezigheidsplichtJa

Hoor-/werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Hoorcolleges en werkcolleges met opdrachten, zoals geformuleerd in de bij de cursus behorende Blackboard-leeromgeving.

Toetsen
Schriftelijk tentamen (AT HOME)
Weging80
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Portfolio
Weging20
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4