LET-KGB205
Iconografie
Cursus informatieRooster
CursusLET-KGB205
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Kunstgeschiedenis;
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. A.R. de Klerck
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.R. de Klerck
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. V. Manuth
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. E.M. Moormann
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Periode
PER 1  (01-09-2018 t/m 02-11-2018)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na het volgen van deze cursus kan de student
1. de iconografie van voorstellingen in de beeldende kunst van (met name) de Middeleeuwen en de vroegmoderne periode herkennen en benoemen;.
2. de bronnen en andere achtergronden daarvan opsporen en op een juiste manier met kunstwerken in verband brengen;
3. de verschillende theoretische invalshoeken in de bestudering van de iconografie, zoals die in de kunsthistorische wetenschap zijn ontwikkeld, toepassen op werken van beeldende kunst..

Deze cursus draagt bij aan de Ba-eindkwalificaties 2, 3, 4 en 5. Deze eindkwalificaties zijn te vinden in de studiegids van de Bachelor-opleiding Kunstgeschiedenis onder Algemene informatie / Doelstelling en vervolgopleiding / Eindkwalificaties
 
Inhoud

De cursus gaat in op kunsthistorische subdiscipline van de iconografie / iconologie. De cursus richt zich op zowel de christelijke als de profane iconografie zoals die zich in met name de Middeleeuwen en de vroegmoderne periode heeft ontwikkeld. Een essentiële rol daarin speelt de antieke iconografie en de doorwerking daarvan in latere periodes. Daarnaast verwerven studenten kennis van en inzicht in het westerse christendom, dat een onuitwisbaar stempel op de Westeuropese cultuur- en kunstgeschiedenis heeft gedrukt. Niet alleen de thema's zullen worden besproken, maar ook de achtergronden van hun ontstaan, en de verschillende interpretaties die er in de kunsthistorische literatuur aan zijn verbonden.

Voorkennis
Geen

Verplicht materiaal
Boek
Titel:Ikonographie und Ikonologie: eine Einführung
Auteur:Gabriele Kopp-Schmidt
Uitgever:Köln: Deubner Verlag für Kunst, Theorie und Praxis, 2004 (pdf van de relevante hoofdstukken op Brightspace van deze cursus)
Boek
Titel:De beeldtaal van de christelijke kunst: geschiedenis van de iconografie
Auteur:Jan van Laarhoven
Uitgever:Amsterdam: SUN, 2004 , pp. 181-312.
Boek
Titel:Religious art in France of the thirteenth century, Translated by Dora Nussey
Auteur:Emile Mâle
Uitgever:(pdf van de relevante hoofdstukken op Brightspace van deze cursus): pp. vii-xv, 1-26, 131-389
Teksten
Titel:Overige teksten worden op het Brightspace van de cursus beschikbaar gemaakt.

Werkvormen
Hoor-/werkcolleges
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Hoorcolleges, werkcolleges, literatuurstudie.

Toetsen
Tussentijdse toets
Weging20
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5

Tentamen
Weging80
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5