LET-KGB205
De kunst van het kijken: beeldlezen
Cursus informatieRooster
CursusLET-KGB205
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Kunstgeschiedenis;
Docenten
Coördinator
dr. A.R. de Klerck
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.R. de Klerck
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A.R. de Klerck
Overige cursussen docent
Examinator
dr. A.R. de Klerck
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 1  (04-09-2023 t/m 05-11-2023)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerkingniet open voor aanschuifonderwijs
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na het volgen van deze cursus kan de student
1. de iconografie van voorstellingen in de beeldende kunst van (met name) de middeleeuwen en de vroegmoderne periode herkennen en benoemen;.
2. de bronnen en andere achtergronden daarvan opsporen en op een juiste manier met kunstwerken in verband brengen;
3. de verschillende theoretische invalshoeken in de bestudering van de iconografie, zoals die in de kunsthistorische wetenschap zijn ontwikkeld, toepassen op werken van beeldende kunst..

Deze cursus draagt bij aan de Ba-eindkwalificaties 2, 3, 4 en 5. Deze eindkwalificaties zijn te vinden in de studiegids van de Bachelor-opleiding Kunstgeschiedenis.
 
Inhoud

De cursus gaat in op kunsthistorische subdiscipline van de iconografie / iconologie. De cursus richt zich op zowel de christelijke als de profane iconografie zoals die zich in met name de middeleeuwen en de vroegmoderne periode heeft ontwikkeld. Een essentiƫle rol daarin speelt ook de antieke iconografie en de doorwerking daarvan in latere periodes. Daarnaast verwerven studenten kennis van en inzicht in het westerse christendom, dat een onuitwisbaar stempel op de West-Europese cultuur- en kunstgeschiedenis heeft gedrukt. Niet alleen de thema's zullen worden besproken, maar ook de achtergronden van hun ontstaan, en de verschillende interpretaties die er in de kunsthistorische literatuur aan zijn verbonden.

Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
Titel:Ikonographie und Ikonologie: eine Einführung
Auteur:Gabriele Kopp-Schmidt
Uitgever:Köln: Deubner Verlag für Kunst, Theorie und Praxis, 2004 (pdf van de relevante hoofdstukken op Brightspace van deze cursus)
Boek
Titel:De beeldtaal van de christelijke kunst: geschiedenis van de iconografie
Auteur:Jan van Laarhoven
Uitgever:Amsterdam: SUN, 2004 , pp. 181-312.
Teksten
Titel:Overige teksten worden op het Brightspace van de cursus beschikbaar gemaakt.

Werkvormen
Hoor-/werkcolleges
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Hoorcolleges, werkcolleges, literatuurstudie.

Toetsen
Tussentijdse toets
Weging20
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 1

Minimum cijfer
5,5

Tentamen
Weging80
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5