LET-KGB245
Thuis! De kunst van het wonen in de Vroegmoderne Tijd
Cursus informatieRooster
CursusLET-KGB245
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Kunstgeschiedenis;
Docenten
Coördinator
prof. dr. J.B.H. de Haan
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. J.B.H. de Haan
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J.B.H. de Haan
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. J.B.H. de Haan
Overige cursussen docent
Docent
N.P. Mantel
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 1-PER 2  (30-08-2021 t/m 30-01-2022)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na het voltooien van deze cursus kan de student zelfstandig thema’s uit de interieurgeschiedenis bestuderen, beschrijven en duiden; relevante primaire en secundaire bronnen, referenties en vergelijkingsmateriaal zoeken en vinden. 
 
Inhoud
Thuis! De kunst van het wonen in Nederland in de Vroegmoderne Tijd

In zijn boek The Netherlands. A Study of Some Aspects of Art, Costume and Social Life (1948) toont de Engelse kunstcriticus Sacheverell Sitwell zich zeer onder de indruk van de interieurs die hij aantrof in de door hem tijdens zijn reis door geheel Nederland bezochte woonhuizen. Hij aarzelt niet om deze interieurs te vergelijken met bekende hoogtepunten uit de Europese architectuurgeschiedenis en stelt vast dat de Nederlandse interieurensembles tot ´the beauties of Europe’ gerekend mogen worden.  ‘Why is it that all writers have neglected them?’, vraagt hij zich daarbij in verwondering af.

Sitwells verwondering is na ruim zestig jaar nog altijd relevant. Belangrijke delen van de Nederlandse interieurgeschiedenis - vooral dat deel dat zich buiten ‘Holland’ bevindt-  zijn nog steeds vrijwel onontgonnen terrein, ondanks de grote variatie en rijkdom aan bronnenmateriaal en ondanks het feit dat de betekenis van de historische Nederlandse interieurs voor de Europese en mondiale architectuurgeschiedenis in toenemende mate op waarde wordt geschat.

De cursus biedt inzicht in de wijze waarop Nederlanders in de Vroegmoderne Tijd hun huizen bewoonden, decoreerden en inrichtten. In het verlengde hiervan wordt aandacht besteed aan de rol die ambachtslieden en kunstenaars hierbij speelden. Interieurgeschiedenis vraagt om een brede benadering. In de dertien colleges wordt vanzelfsprekend aandacht besteed aan de stijlgeschiedenis, maar ook plattegronden en indeling, functie en betekenis van het interieur komen in de cursus aan de orde. Er is eveneens aandacht voor de manier waarop Nederlandse musea vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw interieurgeschiedenis en wooncultuur presenteerden.

De inzet van primair bronnenmateriaal vormt een belangrijk onderdeel van de cursus; bezoek (indien mogelijk) aan enkele bekende en minder bekende huizen (onder andere in de door Sitwell zo bewonderde provincie Friesland) en musea wordt gecombineerd met case studies waarin gebruik wordt gemaakt van bronnen als boedelinventarissen, (reis-)beschrijvingen, bestekken, rekeningen en ego-documenten.  
Niveau
De cursus draagt bij aan de Ba-eindkwalificaties 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Deze eindkwalificaties zijn te vinden in de studiegids van de bachelor-opleiding Kunstgeschiedenis.
 
Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
I

Verplicht materiaal
Literatuur
Inleidende literatuur wordt ter beschikking gesteld, specifieke studies moeten door de student worden gezocht.

Werkvormen
Hoor-/werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Instaptoets,wordt tijdens college afgen.
Weging20
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5

Werkstuk
Weging80
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5