LET-KGB245
Toegepaste Kunst
Cursus informatieRooster
CursusLET-KGB245
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Kunstgeschiedenis;
Docenten
Coördinator
prof. dr. M. de Winkel
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. M. de Winkel
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. M. de Winkel
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. M. de Winkel
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 1  (04-09-2023 t/m 05-11-2023)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na het voltooien van deze cursus kan de student zelfstandig thema’s met betrekking tot de toegepaste kunsten bestuderen, beschrijven en duiden; relevante primaire en secundaire bronnen, referenties en vergelijkingsmateriaal zoeken en vinden. 
De cursus draagt bij aan de eindkwalificaties 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 7 van de bacheloropleiding Kunstgeschiedenis. Deze eindkwalificaties zijn te vinden in de studiegids van de bacheloropleiding Kunstgeschiedenis.
 
Inhoud
Textiel en mode aan het hof. 1580-1750.

Het is een vreemde paradox dat er in de beginperiode van de Republiek er maar liefst drie hoven naast elkaar bestonden: dat van de Oranjes en het hof van de koning en koningin van Bohemen in Den Haag en dat in Leeuwarden van de Friese stadhouders. Deze cursus zal vooral ingaan op de textiele materiële cultuur aan deze hoven. Kleding vormde een belangrijk instrument in het verlangen naar een verhoging van de status van de stadhouders en een consolidatie van rang van de Koning van Bohemen.
            Aan de orde zullen komen o.a.: de invloed van het Hof op de mode en kledingtrends van die tijd; representatie en identiteit, kledingvoorschriften en etiquette aan het hof; hiërarchie en sociale competitie alsmede de symboliek en betekenis van bepaalde kledingstukken. Welke invloed hadden de buitenlandse hoven en handelscontacten op de mode in Den Haag en wat was de rol van leveranciers zoals juweliers en naaisters?

Hierbij worden verschillende bronnen geanalyseerd: (statie)portretten zullen worden vergeleken met kleding in andere visuele bronnen. Ten tweede wordt onderzocht hoe de schilderijen zich verhouden tot literaire en documentaire bronnen. Dagboeken en brieven geven aan wat de (emotionele) houding was tegenover kleding terwijl rekeningen en boedelinventarissen een beeld geven van het consumptiepatroon en de omvang en karakter van het textiele materiële bezit aan de verschillende hoven in de Noordelijke Nederlanden.

Onderwerpen zijn: zeventiende-eeuwse mode en stoffen; adellijke identiteit; de rol en omvang van het textiele materiële bezit; kledingcultuur van het Haagse en Friese hof en de adel; de rol van het textiel bij ritueel en ceremoniën. De rol van textiel bij openbare ceremoniën zoals: doop-trouw-begrafenis; kleding, huistextiel en luxevoorwerpen in primaire bronnen; textiel- en kledingterminologie; consumptie van luxegoederen. Representatie en mode in portretten.

Deze cursus wordt grotendeels gegeven in Nijmegen maar er zullen ook drie excursies plaatsvinden: een naar Paleis het Loo in Apeldoorn; een aan het depot van het Rijksmuseum en een aan het Koninklijk Huisarchief in Den Haag. De excursies vinden plaats op vrijdagen en zijn verplicht. Het doel ervan is kennis te maken met de objecten zelf.


Leerdoelen
Na het afronden van deze cursus beschikt de student over:
. Kennis van de wetenschapsbeoefening van de disciplines kostuum- en textielgeschiedenis.
. Kennis over ceremoniën en concepten rond consumptie van luxegoederen
. Kennis over de rol van kleding bij representatie en identiteit
. Kennis van historische objecten (en restauratie-ethiek)
. Kennis van historische kleding- en textielterminologie.
. Basisvaardigheid in het lezen van oud schrift.
 
Niveau
 
Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
In overleg met docent

Werkvormen
Hoor-/werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Portfolio
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5