LET-KGB280
Expansion and Reflection: Vision and Thought in the Dutch Republic
Cursus informatieRooster
CursusLET-KGB280
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalEngels
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Kunstgeschiedenis;
Docenten
Coördinator
prof. dr. H. Grootenboer
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. H. Grootenboer
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. H. Grootenboer
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. H. Grootenboer
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.G.H. Zelen
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 3-PER 4  (31-01-2022 t/m 30-08-2022)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus Expansion and Reflection: Visual Culture of the Dutch Republic kan de student

1) de belangrijkste ontwikkelingen in de beeldende kunsten van de 17e eeuw in Nederland beschrijven, analyseren, contextualiseren en kritisch bevragen.
2) onderlinge vergelijkingen trekken tussen kunstwerken op het vlak van geografische, chronologische, politieke, economische en sociale verschuivingen.
3) ontwikkelingen beschrijven en duiden op het gebied van de filosofie en de kunsttheorie en werken plaatsen binnen specifieke kaders.
4) kritisch reflecteren op het feit dat kunsthistorische kennis afhankelijk is van benaderingswijzen die mede worden beïnvloed door veranderingen in de hedendaagse maatschappij.
5) onderzoek uitvoeren en organiseren onder begeleiding over een specifiek vraagstuk door de aangeboden methodes, theoriëen en vaardigheden toe te passen op door de student geselecteerde werken.
6) academische literatuur begrijpen, verklaren, kritisch bevragen en toepassen op aangeboden werken en vraagstukken, en onderzoeksresultaten mondeling en schriftelijk communiceren volgens professionele standaards. 

After completion of the course Expansion and Reflection: Visual Culture of the Dutch Republic, the student is able to

1) describe, analyse, contextualise and critically engage with the dominant developments in the visuals arts of the 17th century in the Netherlands
2) draw comparisons between works of art on the basis of geographical, chronological, political, economical and social changes
3) describe and interpret developments within the fields of philosophy and art theory and place works within these specific frameworks
4) engage critically with the notion that art historical knowledge is subject to changes depending on approaches that have been influenced by changes in our present-day society.
5) organise and conduct research under supervision on a specific set of questions by applying the methods, theories and skills offered in the course to selected works of art.
6) understand, explain and critically engage with academic literature and apply these texts on selected works and questions, and communicate the results of research orally or written according to professional standards.
Inhoud

The Dutch Republic was Europe’s first modern economy. It can be characterised by a massive global expansion and unprecedented commercial growth. This course deals with the visual culture of seventeenth-century Netherlands and the way in which people through images  (including painting, prints and drawings) reflected on this expansion. We focus on various innovative art forms that emerged in response to the demand of a new cultural elite of educated merchants, that includes novel genres such as paintings of interiors, seascapes and shops, as well as maps, exotica, and luxury collectibles such as shells.  What was the role and meaning of art in the Republic?   What do paintings reveal about the attitude of the Dutch people to the colonies, to other European countries, and to themselves? What do collections of curiosities tell us about the relation of self and world, the familiar and the foreign? This course takes the recently shifting perspectives on Dutch art as a starting point. Topics include: the status of the home; new class distinctions; the shifting relations between genders; the role of women as artists, scholars and collectors (Maria Sibylla Merian, Anna Maria van Schurman, Petronella Oortman), the representation of slavery; the depiction of labour (and leisure); the politics of portraiture; the delineation of intimacy and privacy; and the notion of the self.  
 
Niveau
This is a second year history of art seminar that is open to students of certain minors. 
Voorkennis

Toetsinformatie
 
Bijzonderheden
Excursions to musea and other historical sides in the Netherlands are an essential part of the course and compulsory. 
Voorkennis
I

Verplicht materiaal
Literatuur
Inleidende literatuur wordt ter beschikking gesteld, specifieke studies moeten door de student worden gezocht.
Boek
Studieboek
Titel:The Art of the Dutch Republic: 1585-1717
Auteur:Mariet Westermann
Uitgever:Lawrence King Publishing

Werkvormen
hoor-/werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
combinatie van hoorcollege en werkcollege (voor alle sessies)

Toetsen
Written exam
Weging50
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Paper
Weging50
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5