LET-KGB703
Fake or Fortune: onderzoek naar authenticiteit en vervalsing
Cursus informatieRooster
CursusLET-KGB703
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Kunstgeschiedenis;
Docenten
Coördinator
drs. J.P.W.H.A. van Rijen
Overige cursussen docent
Docent
drs. J.P.W.H.A. van Rijen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. J.P.W.H.A. van Rijen
Overige cursussen docent
Examinator
drs. J.P.W.H.A. van Rijen
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 3-PER 4  (31-01-2022 t/m 30-08-2022)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na het volgen van deze cursus kan de student
1. de problematiek rondom het begrip 'authenticiteit' binnen de schilder- en edelsmeedkunst door de eeuwen heen herkennen, duiden en exemplarisch beschrijven;
2. de belangrijkste technische onderzoeksmethoden en de rol van het technisch onderzoek in authenticiteitsonderzoek herkennen en analyseren;
De cursus draagt bij aan de eindkwalificaties 1, 2, 3 van de bacheloropleiding Kunstgeschiedenis (te vinden in de studiegids van de Bachelor Kunstgeschiedenis).
 
Inhoud

Tussen de begrippen 'originaliteit' en 'falsificatie' zijn er vele grijstinten. In het geval van het beruchte schilderij De Emmaüsgangers, in 1937 gekocht door Museum Boymans als een echte Johannes Vermeer, is de zaak duidelijk. Vervalser Han van Meegeren werd wereldberoemd omdat hij met zijn vervalsingen de kunstwereld en zelfs nazi-kopstuk Herman Göring had weten te bedriegen. Zo eenduidig is het niet altijd. Deze cursus belicht twee aspecten. In het eerste deel gaan we in op de gradaties van het begrip 'originaliteit'. Het aandeel van meester en leerlingen, de kopieerdrang van concurrenten, de rol van de opdrachtgever: de definitie van 'originaliteit' verschuift door de eeuwen heen. In het tweede deel komen thema’s aan bod als het oordeel van de kenner (het belang van de ‘connaisseur’), de rol van technisch onderzoek (röntgenfotografie, dendrochronologie, infraroodreflectografisch onderzoek, XRF). Zowel schilderijen als toegepaste kunst staan centraal: Van Meegerens vervalsing, maar ook een zilveren beker, in 1963 gekocht door Breda's Museum en toen goedgekeurd door een vooraanstaande expert, blijkt zo te ontmaskeren. Traditioneel kunsthistorisch detectivewerk en technisch onderzoek vullen elkaar aan. De cursus bevat (onder voorbehoud) een gastcollege en twee excursies naar musea die originelen en falsificaties in de collectie hebben.

Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
Titel:Valse kunst en recht: over meesterwerken en meestervervalsers
Auteur:René Klomp, Constantijn Kelk
Uitgever:Nijmegen 2011
Literatuur
Titel:Andere te bestuderen literatuur wordt via Brightspace bekend gemaakt.

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
werkcollege en excursies

Toetsen
Inleidende toets
Weging40
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 3

Referaat/participatie
Weging20
ToetsvormPresentatie
GelegenhedenBlok PER 4

Werkstuk
Weging40
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5