LET-KGM551
Lecture Series Master - Medieval Art
Course infoSchedule
Course moduleLET-KGM551
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Art History;
Lecturer(s)
Coordinator
dr. C.A. Veelenturf
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. C.A. Veelenturf
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. C.A. Veelenturf
Other course modules lecturer
Examiner
dr. C.A. Veelenturf
Other course modules lecturer
Academic year2020
Period
PER 4  (05/04/2021 to 31/08/2021)
Starting block
PER 4
Course mode
full-time
Remarks-
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
1. De student leert te reflecteren op kunsthistorische benaderingen van vroeg-middeleeuwse (Insulaire) beeldhouwkunst.
2. De student kan gebeeldhouwde voorstellingen herkennen, iconografische interpretaties analyseren en ter discussie stellen.
3. De student kan de aangeboden en besproken stof kritisch evalueren.
Content
Themacollege Middeleeuwen: Elitaire sculptuur voor eilandbewoners? Splendid isolation of kunst midden in de intellectuele wereld?

De vroeg-middeleeuwse beeldhouwkunst van Ierland en wat tegenwoordig Groot-Brittannië heet, bestaat vooral uit een behoorlijk groot corpus bijzonder sophisticated stenen kruisen. Het is de enige sculptuur uit Europa die in de vroege Middeleeuwen monumentaal te noemen valt. De beeldtaal van deze kruisen is christelijk, ingenieus en voor een groot deel nog steeds onverklaarbaar. Lang werden de kruisen gezien als bibles in stone, maar daar mogen we intussen veel genuanceerder over denken. In deze reeks zullen we kennismaken en ons verdiepen in ‘het probleem’ van de high crosses uit de Atlantische Archipel.
Level

Presumed foreknowledge

Test information

Specifics

Assumed previous knowledge
Ingangseisen:
Afgeronde bacheloropleiding Kunstgeschiedenis of ACW

Required materials
Articles
Aan het begin van de cursus wordt een aantal artikelen (Engels en Duits) als verplichte leesstof bekendgemaakt.

Instructional modes
Lecture

Tests
Schriftelijk tentamen
Test weight33
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock PER 4, Block PER 4

Minimum grade
5,5

Schriftelijk werkstuk
Test weight67
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 4, Block PER 4

Minimum grade
5,5