LET-KGM562
Museumbedrijf
Cursus informatieRooster
CursusLET-KGM562
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Kunstgeschiedenis;
Docenten
Coördinator
prof. A.I.A. Demeester
Overige cursussen docent
Docent
prof. A.I.A. Demeester
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. A.I.A. Demeester
Overige cursussen docent
Examinator
prof. A.I.A. Demeester
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
PER 2  (04-11-2019 t/m 31-01-2020)
Aanvangsblok
PER 2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus kan de student
1. de geschiedenis van het kunstmuseum en de verschillende aspecten van het museumbedrijf herkennen en reproduceren;.
2. kennis, inzicht en eigen onderzoek toepassen binnen de kunsthistorische / museale beroepspraktijk.
3.specifieke, op het thema betrokken onderzoekvaardigheden en –problemen benoemen, analyseren en kritisch evalueren.
Deze cursus draagt bij aan MA-kwalificaties Kunst- en Cultuurwetenschappen en die van de MA-variant Kunstgeschiedenis.
 
Inhoud
Deze cursus betreft het museumbedrijf in al zijn facetten. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk maakt de student kennis met thema's als verzamelen en ontzamelen, het voorbereiden en organiseren van tentoonstellingen, kansen en bedreigingen in de museale wereld.
NB:wie de docent zal zijn van deze cursus staat nog niet vast. De cursusinhoud wordt mogelijk nog aangepast. 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Ingangseisen:
Afgeronde bacheloropleiding Kunstgeschiedenis of ACW

Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt

Werkvormen
Hoorcollege/ werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Portfolio
Weging100
ToetsvormPortfolio
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5