LET-LET200
De Academicus voor de klas
Cursus informatieRooster
CursusLET-LET200
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Letteren algemeen;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
drs. P. Costas Alonso
Overige cursussen docent
Examinator
V.P.H. Meessen
Overige cursussen docent
Docent
V.P.H. Meessen
Overige cursussen docent
Coördinator
V.P.H. Meessen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
V.P.H. Meessen
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 1-PER 2  (05-09-2022 t/m 29-01-2023)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na het succesvol afronden van deze cursus kan de student:
  • onderbouwen wat de persoonlijke visie van de student is op goed voortgezet onderwijs en welke bijdrage hij/zij hier als academicus aan kan geven;
  • onderwijskundige theorieën met betrekking tot de rollen van de docent (de pedagoog, de didacticus, de ethicus en de ontwerper) relateren aan de onderwijspraktijk en de onderwijsvisie;
  • een zelf ontworpen activerende miniles met een duidelijk te onderscheiden inleiding, kern en slot uitvoeren;
  • feedback geven en ontvangen op een miniles van/aan medestudenten m.b.v. een observatierubric;
  • met behulp van de vier docentrollen (de pedagoog, de didacticus, de ethicus en de ontwerper) praktijksituaties evalueren tijdens het schoolbezoek;
  • onderbouwen of een carrière in het voortgezet onderwijs een optie voor hem/haar is.
Inhoud
Deze cursus vormt een eerste kennismaking met de complexe en dynamische wereld van het voortgezet onderwijs en wordt gegeven door twee ervaren academisch geschoolde docenten uit het middelbaar onderwijs. Zij zijn ook werkzaam als Teacher in Residence aan de Faculteit der Letteren (lhttps://www.ru.nl/pucsociety/docenten/teachers-residence/). Samen met de cursusgevers, bestudeer je de verschillende rollen van een docent. Je bestudeert deze rollen, relateert ze aan de (school)praktijk en reflecteert op actuele ontwikkelingen ten aanzien van deze rollen. In deze cursus staat de wisselwerking tussen theorie en (school)praktijk telkens centraal.

Deze cursus onderscheidt zich van andere universitaire cursussen door de sterke nadruk op de praktijk. De onderwijskundige theorie die wordt behandeld in de werkcolleges wordt voortdurend gekoppeld aan praktijkvoorbeelden. Daarnaast staan er twee praktische opdrachten centraal in het programma. Allereerst geef je een miniles aan je medestudenten, waar je dus zelf in de rol van docent kruipt. Ten tweede ga je terug naar de middelbare school om mee te lopen met een docent of klas, waar je door middel van observatie en interviews geleerde theorieën gaat relateren aan de dagelijkse lespraktijk.

Deze cursus is bij uitstek geschikt voor studenten die hun interesse voor het docentschap op een laagdrempelige manier verder willen verkennen, en de uitkomst hiervan kunnen meenemen in de latere afweging voor bijvoorbeeld een educatieve minor of master. Tijdens de cursus ontwikkel je een visie op onderwijs en reflecteer je op de essentiële vragen: is het voortgezet onderwijs iets voor mij en ben ik geschikt voor het voortgezet onderwijs?
Voorkennis
Eerdere stages of ervaringen in het onderwijs zijn niet vereist. Voor studenten die de educatieve minor al hebben gevolgd, zal er overlap zijn in de theoretische en praktische uitvoering van de colleges. Indien je vooraf contact wilt hebben over de vraag of de cursus geschikt voor je is, stuur dan een e-mail naar academicusvoordeklas@let.ru.nl.
Toetsinformatie
De toetsing bestaat uit vijf onderdelen: twee theoretische dossieropdrachten, een miniles ontwerpen en geven, het schoolbezoek, en een eindgesprek naar aanleiding van je dossier. Eind augustus kun je de informatie op Brightspace vinden, en tijdens het eerste college wordt er uitgebreid uitgelegd wat er van je wordt verwacht.
Bijzonderheden
Naar aanleiding van eerdere ervaringen van studenten blijkt dat deze cursus als afwijkend wordt ervaren van reguliere cursussen vanwege de praktische aard.
Verplicht materiaal
Reader
Reader te bestellen via de dictatencentrale. De informatie volgt via Brightspace in de zomerperiode.

Werkvormen
Hoorcollege/ werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Opdracht A
Weging20
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Opdracht B
Weging20
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Miniles + opdracht C
Weging20
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 2

Eindgesprek + opdracht D
Weging40
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 2

Schoolbezoek
Weging0
ToetsvormDeelname
GelegenhedenBlok PER 2