LET-LETK-ACW406
Onderzoeksstage Letterkunde
Cursus informatieRooster
CursusLET-LETK-ACW406
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Algemene cultuurwetenschappen;
Docenten
VorigeVolgende 4
Docent
drs. L.M. Ackermans
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J.H.T. Joosten
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. D. Kersten
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. D. Kersten
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.G.M. Kienhorst
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
JAAR  (31-08-2019 t/m 30-08-2020)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de stage:
  • heeft de student zijn of haar kennis van de literaire en/of literatuurwetenschappelijke beroepspraktijk verdiept
  • heeft de student zich georiënteerd op het beroepsveld en meer inzicht gekregen in zijn of haar eigen competenties, ambities en carrièreperspectieven
  • kan de student een zinvolle verbinding leggen tussen de theoretische en inhoudelijke uitgangspunten van de opleiding en de concrete praktijk van het werkveld
  • heeft de student, al dan niet in opdracht, een onderzoek uitgevoerd dat relevant is voor het werkveld en hiervan op een heldere en overtuigende manier verslag uitgebracht
  • kan de student de eigen werkzaamheden organiseren en die, op basis van feedback van de stagebegeleiders, evalueren en verbeteren.
Inhoud
De onderzoeksstage heeft een omvang van 280 uur en bestaat voor een substantieel deel (minimaal 70 uur) uit een onderzoek dat de student zelfstandig uitvoert bij een instelling in het literaire of wetenschappelijke veld. Soms betreft het een onderzoek-in-opdracht, in andere gevallen is het een meer praktische stage met daarbinnen een onderzoekscomponent. Aan het onderzoek ligt een uitgewerkte vraagstelling ten grondslag, die relevant is voor het werkveld en die wordt verantwoord met verwijzing naar wetenschappelijke literatuur.

De afgelopen jaren hebben letterkundestudenten stage gelopen bij literaire en educatieve uitgeverijen, bibliotheken en erfgoedinstellingen, tijdschriftredacties, literaire festivals en productiehuizen. Stagevacatures worden bekend gemaakt via de Blackboardomgeving van de opleiding en de website van Career Service Letteren. Daarnaast kun je zelf op websites van letterkundige instellingen zoeken naar een stageplaats of een open sollicitatie doen. In alle gevallen moeten de stagewerkzaamheden een letterkundige component hebben.

NB: nadat contact is gelegd met de stagebiedende instantie, moet de stage worden aangemeld bij het facultaire stagebureau. Op www.ru.nl/careerserviceletteren vind je alle relevante informatie en het goedkeuringsformulier dat je dient in te vullen voordat je aan de stage begint. De stagehandleiding van de opleiding Letterkunde is te vinden op www.ru.nl/letterkunde/onderwijs/stage. Maar ook in de opleidingsmodule op Brightspace vind je alle relevante informatie.
 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Ingangseisen:
Bachelor in een Taal- en Cultuuropleiding, zie ingangsvoorwaarden Master Letterkunde

Werkvormen
Stage
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Stageverslag
Weging100
ToetsvormStageverslag
GelegenhedenBlok JAAR

Minimum cijfer
5,5