LET-LETK-ACW406
Master Letterkunde Onderzoeksstage
Cursus informatieRooster
CursusLET-LETK-ACW406
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Algemene cultuurwetenschappen;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
drs. L.M. Ackermans
Overige cursussen docent
Docent
dr. Y. Delhey
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J.H.T. Joosten
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. D. Kersten
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. D. Kersten
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
JAAR  (31-08-2020 t/m 31-08-2021)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de stage:
  • heeft de student zijn of haar kennis van de literaire en/of literatuurwetenschappelijke beroepspraktijk verdiept;
  • heeft de student zich georiënteerd op het beroepsveld en meer inzicht gekregen in zijn of haar eigen competenties, ambities en carrièreperspectieven;
  • kan de student een zinvolle verbinding leggen tussen de theoretische en inhoudelijke uitgangspunten van de opleiding en de concrete praktijk van het werkveld;
  • heeft de student, al dan niet in opdracht, een onderzoek uitgevoerd dat relevant is voor het werkveld en hiervan op een heldere en overtuigende manier verslag uitgebracht;
  • kan de student de eigen werkzaamheden organiseren en die, op basis van feedback van de stagebegeleiders, evalueren en verbeteren.
Inhoud
De onderzoeksstage heeft een omvang van 280 uur en bestaat voor een substantieel deel (minimaal 70 uur) uit een onderzoek dat de student zelfstandig uitvoert bij een instelling in het literaire of wetenschappelijke veld. Soms betreft het een onderzoek-in-opdracht, in andere gevallen is het een meer praktische stage met daarbinnen een onderzoekscomponent. Aan het onderzoek ligt een uitgewerkte vraagstelling ten grondslag die relevant is voor het werkveld en die wordt verantwoord met verwijzing naar wetenschappelijke literatuur.

De afgelopen jaren hebben letterkundestudenten stage gelopen bij literaire en educatieve uitgeverijen, bibliotheken en erfgoedinstellingen, tijdschriftredacties, literaire festivals en productiehuizen. Stagevacatures worden bekend gemaakt via de Brightspaceomgeving van de opleiding en de website van Career Service Arts. Daarnaast kun je zelf op websites van letterkundige instellingen zoeken naar een stageplaats of een open sollicitatie doen. In alle gevallen moeten de stagewerkzaamheden een letterkundige component hebben. Stagiairs worden vanuit de opleiding begeleid door een docent. Deze komt op stagebezoek en stelt aan het einde van de stage het eindcijfer vast.

Studenten vragen via OsirisZaak goedkeuring voor een stage aan. De stagecoördinator van de opleiding zal dan namens de examencommissie je stage wel of niet goedkeuren en een docent-begeleider aanwijzen. Op de website van Career Service Arts vind je over deze stap meer informatie: https://www.ru.nl/letteren/careerservice/stage-informatie/master/goedkeuring-masterstage/

 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Ingangseisen:
Bachelor in een Taal- en Cultuuropleiding, zie ingangsvoorwaarden Master Letterkunde

Werkvormen
Stage

Toetsen
Stageverslag
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok JAAR

Minimum cijfer
5,5