LET-LETK-NTC407
Mad about books. Readers and collectors from Middle Ages to now
Course infoSchedule
Course moduleLET-LETK-NTC407
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Dutch Literature and Culture;
Lecturer(s)
Lecturer
dr. C.V. de Morrée
Other course modules lecturer
Examiner
prof. dr. J.B. Oosterman
Other course modules lecturer
Lecturer
prof. dr. J.B. Oosterman
Other course modules lecturer
Coordinator
prof. dr. J.B. Oosterman
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
prof. dr. J.B. Oosterman
Other course modules lecturer
Academic year2020
Period
PER 3-PER 4  (25/01/2021 to 31/08/2021)
Starting block
PER 3
Course mode
full-time
Remarks-
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims

De studenten raken vertrouwd met het recente onderzoek (zowel wat betreft de theorievorming als de onderzoeksvaardigheden) over lezers, lezen en collectievorming in de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd en over moderne verzamelaars van historische boeken en collecties. Ze doen zelfstandig en in een groep onderzoek naar geannoteerde boeken, historische collecties en catalogi; ze zijn in staat over dit onderzoek te rapporteren; ze zijn in staat over deze resultaten kritisch verslag te leggen vanuit cultuurhistorisch perspectief, zowel voor vakgenoten als voor een breder publiek.

Content
Houd je van boeken of wil je weten waarom anderen gek op boeken zijn? Ben je benieuwd waarom bijna iedereen wel een paar boeken heeft die mooie herinneringen oproepen, maak je lijstjes van de boeken die je hebt gelezen en wil je weten of anderen dat ook doen? In de cursus Gek op boeken gaat over dergelijke vragen. Waarom zijn mensen door de eeuwen heen zo gek op boeken? Mensen bewaren boeken lang nadat ze ze gelezen hebben, we herinneren ons vaak wanneer we een bepaald boek gelezen hebben, herlezen boeken die ons raakten en we houden ervan door boeken te bladeren en ons met boeken te omringen zelfs als we ze niet lezen. Boeken worden al verzameld zo lang we weten.
In deze cursus gaan we op zoek naar lezers en verzamelaars tussen middeleeuwen en vandaag. Hoe kunnen we onderzoeken welke boeken men had, hoe deze boeken werden gebruikt, bewaard en verzameld, welke functies bibliotheken hadden (en hebben) en hoe men literatuur beleefde (en beleeft)?
Historische lezers en verzamelaars hebben vaak sporen nagelaten in hun boeken, bijvoorbeeld om duidelijk te maken dat een boek hun eigendom was (‘wie dit vindt moet het terugbrengen, en wie dat niet doet wordt gestraft door de duivel’), maar ook sporen als gevolg van intensief lezen. Deze gebruikssporen (krabbels en tekeningen in de marges, omgevouwen bladzijden, tussengevoegde of juist uitgescheurde blaadjes, de mate van vervuiling of slijtage op en van bladzijdes) zijn spannende bronnen voor onderzoekers, want ze vertellen ons iets over de omgang met boeken eeuwen geleden. Lang werden deze gebruikssporen niet serieus genomen en riepen ze zelfs afschuw op, maar tegenwoordig zijn ze geliefd bij onderzoekers en in het recente onderzoek naar lezers en collecties spelen ze een cruciale rol. Gebruikssporen vormen een tastbare, empirische basis voor onderzoek naar vervlogen leespraktijken. In deze cursus onderzoeken we deze sporen, maar ook boekenlijstjes, catalogi, bewaard gebleven bibliotheken en andere getuigenissen van de omgang met boeken. We doen dit door het bestuderen van literatuur, maar vooral ook door bibliotheken te bezoeken. We gaan naar bibliotheken zoals die van het klooster Sint Agatha bij Cuijk en het kasteel Rosendael bij Arnhem en we doen daar onderzoek naar nog nauwelijks bekende en niet gecatalogiseerde collecties. We gaan op zoek naar de sporen van de boekengekken uit het verleden en hopen zo ook beter te begrijpen waarom veel mensen nu nog steeds gek op boeken zijn.
Level

Presumed foreknowledge

Test information

Specifics

Assumed previous knowledge
Ingangseisen:
Bachelor in een Taal- en Cultuuropleiding, zie ingangsvoorwaarden Master Letterkunde

Recommended materials
To be announced

Instructional modes
Seminar

General
Werkcolleges en excursies.

Tests
Portfolio
Test weight20
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 4, Block PER 4

Minimum grade
5,5

Werkstuk
Test weight80
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 4, Block PER 4

Minimum grade
5,5