LET-LETKM004
Master Letterkunde onderzoeksstage
Cursus informatieRooster
CursusLET-LETKM004
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Letterkunde;
Docenten
Coördinator
dr. D. Kersten
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. D. Kersten
Overige cursussen docent
Docent
dr. C.V. de Morrée
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.H.G. Smeets
Overige cursussen docent
Docent
dr. D. Wiese
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
JAAR  (04-09-2023 t/m 01-09-2024)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de stage:
  • heeft de student zijn of haar kennis van de literaire en/ of literatuurwetenschappelijke beroepspraktijk verdiept;
  • heeft de student zich georiënteerd op het beroepsveld en meer inzicht gekregen in zijn of haar eigen competenties, ambities en carrièreperspectieven;
  • kan de student een zinvolle verbinding leggen tussen de theoretische en inhoudelijke uitgangspunten van de opleiding en de concrete praktijk van het werkveld;
  • kan de student een onderzoek uitvoeren dat relevant is voor zowel de opleiding als het werkveld en hiervan op een heldere en overtuigende manier verslag uitbrengen;
  • kan de student de eigen werkzaamheden organiseren en die, op basis van feedback van de stagebegeleiders, evalueren en verbeteren.
Inhoud
De onderzoeksstage heeft een omvang van 280 uur en bestaat voor een substantieel deel (minimaal 70 uur) uit een onderzoek dat de student zelfstandig uitvoert bij een instelling in het literaire of wetenschappelijke veld. Aan het onderzoek ligt een uitgewerkte vraagstelling ten grondslag die relevant is voor het werkveld en die wordt verantwoord met verwijzing naar wetenschappelijke literatuur. Deze vraagstelling wordt in het werkplan opgenomen; het werkplan moet goedgekeurd worden door de stagebegeleider van de opleiding.

De afgelopen jaren hebben letterkundestudenten stage gelopen bij literaire en educatieve uitgeverijen, bibliotheken en erfgoedinstellingen, tijdschriftredacties, literaire festivals en productiehuizen. Stagevacatures worden bekend gemaakt via de Brightspacemodule van de opleiding en op de website van Career Service Arts. Daarnaast kun je zelf op websites van letterkundige instellingen zoeken naar een stageplaats of een open sollicitatie doen. In alle gevallen moeten de stagewerkzaamheden een letterkundige component hebben. Stagiairs worden vanuit de opleiding begeleid door een docent. Deze komt op stagebezoek en stelt aan het einde van de stage na overleg met de begeleider op de stageplek het eindcijfer vast.

Een onderzoeksstage is altijd 10 EC: mocht je je een stage willen die meer dan 280 uur aan tijdsinvestering vraagt, dan kunnen daar helaas niet meer studiepunten aan gekoppeld worden. In overleg met de stagecoördinator, dr. Dennis Kersten (dennis.kersten@ru.nl), zou je wel aan een dergelijke langere stage kunnen beginnen. Overleg met de studieadviseur over het inplannen van je stage, zeker als je ervoor kiest om er eentje te doen die groter is dan 280 uur.

Studenten vragen via OsirisZaak goedkeuring voor een stage aan. De stagecoördinator van de opleiding zal dan namens de examencommissie je stage wel of niet goedkeuren en een docent-begeleider aanwijzen. Op de website van Career Service Arts vind je over deze stap meer informatie: https://www.ru.nl/letteren/careerservice/stage-informatie/master/goedkeuring-masterstage/. Je levert je uiteindelijke stageverslag ook weer in via OsirisZaak.

Op de Brightspacemodule van de master als geheel staan de richtlijnen van de stage. Je vindt deze module onder "Continuous", omdat hij niet aan één collegejaar gekoppeld is. De aparte module van de stage zelf gebruiken we niet.
 
Niveau

Voorkennis
Ingangseisen:
Bachelor in een Taal- en Cultuuropleiding, zie ingangsvoorwaarden master Letterkunde in de OER.
Toetsinformatie
Zie hiervoor de handleiding op Brightspace (in de module van de master als geheel, onder "Continuous"). Het eindcijfer wordt vastgesteld door de docent-begeleider van de universiteit, in overleg met de begeleider op de stageplek.
Bijzonderheden

Werkvormen
Stage

Toetsen
Stageverslag
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR

Minimum cijfer
5,5