LET-LETKM008
Literatuur vandaag
Cursus informatieRooster
CursusLET-LETKM008
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Letterkunde;
Docenten
Coördinator
prof. dr. J.H.T. Joosten
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J.H.T. Joosten
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. J.H.T. Joosten
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. J.H.T. Joosten
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 3-PER 4  (30-01-2023 t/m 03-09-2023)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus:
  • Heb je inzicht verworven in de poëticale ontwikkelingen binnen de contemporaine Nederlandstalige letterkunde
  • Heb je inzicht gekregen in de stilistische en thematische ontwikkelingen die in de hedendaagse Nederlandstalige letterkunde zijn te traceren
  • Heb je inzicht  gekregen in de receptie van contemporaine Nederlandstalige literatuur door critici, essayisten en literatuurwetenschappers
Inhoud

In deze cursus staan zeer recente ontwikkelingen in de Nederlandse en Vlaamse literatuur centraal aan de hand van zeven romans en/of dichtbundels. Je verdiept je kortom in de structuur, ideologie en receptie van contemporaine Nederlandstalige letterkunde. De cursus start met een introducerend werkcollege, waarin de lijn van de cursus wordt uiteengezet en een theoretisch raamwerk wordt geschetst. Vervolgens volg je een zevental hoorcolleges, waarin verschillende specialisten hun licht laten schijnen over de te behandelen romans. Die colleges zijn openbaar en vinden, als de situatie rond het coronavirus het toestaat, plaats in het voorjaar van 2022 in de lezingenzaal van Bibliotheek Mariënburg in het centrum van Nijmegen. Elk hoorcollege wordt geflankeerd door een werkcollege, waarin de in het hoorcollege besproken tekst vanuit verschillende literair-theoretische invalshoeken wordt bestudeerd.

Eind 2020 wordt bekendgemaakt welke teksten in deze editie van de cursus behandeld zullen worden. In overleg met de bibliotheek wordt vastgesteld of we ons buigen over het oeuvre van één specifieke auteur, of dat we teksten van verschillende auteurs met een gemeenschappelijk thema bestuderen.

Niveau

Voorkennis
Ingangseisen:
Bachelor in een Taal- en Cultuuropleiding, zie ingangsvoorwaarden Master Letterkunde
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt

Werkvormen
Hoorcollege / werkcollege

Algemeen
Voor de colleges gelden de regels met betrekking tot de aanwezigheidsplicht zoals vermeld in de studiehandleiding en op de website van de opleiding.

Toetsen
Eindwerkstuk
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5