LET-LETKM008
De auteur vandaag: ...
Cursus informatieRooster
CursusLET-LETKM008
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Letterkunde;
Docenten
Coördinator
dr. D. Kersten
Overige cursussen docent
Docent
dr. D. Kersten
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. D. Kersten
Overige cursussen docent
Examinator
dr. D. Kersten
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 3-PER 4  (29-01-2024 t/m 01-09-2024)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na succesvolle afronding van deze cursus kan je:
  1. Een literair werk plaatsen in de artistieke, institutionele en maatschappelijke context waarin hij verschijnt.
  2. Gebruikmakend van relevante en correct toegepaste literatuurwetenschappelijke terminologie de ontwikkeling van zowel het oeuvre als het auteurschap van één hedendaagse schrijver kenschetsen.
  3. Op basis van je literatuurwetenschappelijke expertise een voor niet-academische lezers toegankelijk advies schrijven over de wenselijkheid (of niet) van een Nederlandse vertaling van een recent verschenen buitenlandse roman.
  4. Tijdens de voorbereiding van toetsen lacunes in je eigen kennis en vaardigheden signaleren en daarin zelfstandig voorzien.
Inhoud

In De auteur vandaag staat elk jaar een andere belangrijke hedendaagse schrijver centraal: dit jaar is dat Zadie Smith (London, 1975), die sinds haar spraakmakende debuut White Teeth (2000) wordt gerekend tot de meest invloedrijke auteurs van het Engelse taalgebied.

Als schakelvak tussen Literatuur en Samenleving en Literair Bedrijf behandelt De auteur vandaag de kwesties die centraal staan in beide specialisaties van de master Letterkunde. Zo onderzoeken we in de cursus de thematische rode draden in Smiths romans, korte verhalen en essays in relatie tot de vraag bij welke maatschappelijke debatten deze aanhaken. Maar we bestuderen ook hoe een oeuvre van een auteur als Smith überhaupt tot stand komt, welke poëticale principes daaraan ten grondslag liggen, hoe een auteur en haar werk gewaardeerd worden en welke positie zij zelf inneemt in discussies over de waarde van literatuur en de toekomst van de roman als kunstvorm.

We zullen een rijke mix van Smiths werken uitgebreid bespreken: White Teeth uiteraard, maar ook On Beauty (2005), NW (2012), verhalen uit Grand Union (2019) en essays uit Feel Free (2018) en Intimations (2020). De toetsing zal onder andere gekoppeld zijn aan Smiths langverwachte nieuwe roman, The Fraud (te verschijnen in het najaar van 2023).

De voertaal in college is Nederlands, maar je mag opdrachten ook in het Engels schrijven.
 

Niveau

Voorkennis
Ingangseisen:
Bachelor in een Taal- en Cultuuropleiding, zie ingangsvoorwaarden master Letterkunde in de OER.
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
Elke niet-ingekorte editie/ druk is toegestaan. Je mag ook de Nederlandse vertaling lezen: Witte tanden.
Titel:White Teeth
Auteur:Zadie Smith
Uitgever:Penguin
Boek
Elke niet-ingekorte editie/ druk is toegestaan. Je mag ook de Nederlandse vertaling lezen: Over schoonheid.
Titel:On Beauty
Auteur:Zadie Smith
Uitgever:Penguin
Boek
Elke niet-ingekorte editie/ druk is toegestaan. Je mag ook de Nederlandse vertaling lezen: NW.
Titel:NW
Auteur:Zadie Smith
Uitgever:Penguin
Boek
Elke niet-ingekorte editie/ druk is toegestaan. Je mag ook de Nederlandse vertaling lezen: Het verbond.
Titel:Grand Union: Stories
Auteur:Zadie Smith
Uitgever:Penguin
Boek
Deze roman verschijnt pas in september 2023. De Nederlandse vertaling zal Charlatan heten.
Titel:The Fraud
Auteur:Zadie Smith
Uitgever:Penguin

Werkvormen
Hoorcollege / werkcollege

Algemeen
Voor de colleges gelden de regels met betrekking tot de aanwezigheidsplicht zoals vermeld in de studiehandleiding en op de website van de opleiding.

Toetsen
Eindwerkstuk
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5