LET-LETKM010
Het literaire prijzencircus
Cursus informatieRooster
CursusLET-LETKM010
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Letterkunde;
Docenten
Docent
dr. M.N. Koffeman
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M.H.G. Smeets
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.H.G. Smeets
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. M.H.G. Smeets
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.H.G. Smeets
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 1-PER 2  (05-09-2022 t/m 29-01-2023)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
De student heeft zich grondig verdiept in de theorie van het literaire veld, weet hoe de belangrijkste literaire prijzen tot stand komen en kent de belangrijkste hedendaagse literaire tendensen. Bovendien is de student in staat om hierop kritisch te reflecteren en om verworven inhoudelijke kennis, inzicht en vaardigheden toe te passen in een afsluitend werkstuk dat beantwoordt aan de eisen van wetenschappelijke kennisproductie.
Inhoud
In deze cursus krijgt de student, aan de hand van de theorie van het literaire veld, inzicht in de manier waarop de belangrijkste literaire prijzen in Frankrijk, Duitsland, Engeland en Nederland worden toegekend. Meer in het bijzonder wordt stilgestaan bij de verschillende actoren die hierbij een rol spelen (overheid, stichting, media, lezers enz.) en bij de voornaamste literaire debatten. Om de twee weken staat er een prijswinnaar op het programma die zowel illustratief is voor een literaire tendens alsook representatief is voor een debat of kwestie die betrekking heeft op het functioneren van dit literaire veld (in zijn internationale context).
Niveau

Voorkennis
Bachelor in een Taal- en Cultuuropleiding, zie ingangsvoorwaarden Master Letterkunde.
Toetsinformatie
een werkstuk van max. 3500 woorden (incl. noten en bibliografie). Het werkstuk dient te voldoen aan de door de opleiding gestelde eisen (zie cursushandleidingt, dus met een goede status quaestionis, een heldere onderzoeksvraag, een doordachte methodologie, etc.
Bijzonderheden
Tweewekelijks college, start week 37 (12-17 september 2022)
Verplicht materiaal
Artikelen
Wordt te zijner tijd bekend gemaakt op Brightspace
Boek
Wordt te zijner tijd bekend gemaakt op Brightspace

Werkvormen
Hoor-/werkcollege

Toetsen
Werkstuk
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5