LET-LETKM011
Van Bron tot Publiek
Cursus informatieRooster
CursusLET-LETKM011
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Letterkunde;
Docenten
VorigeVolgende 3
Docent
dr. S. Boodts
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.M. Meeder
Overige cursussen docent
Coördinator
prof. dr. J.B. Oosterman
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. J.B. Oosterman
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. J.B. Oosterman
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 3  (30-01-2023 t/m 09-04-2023)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afronding van de cursus:
  • heeft de student een goed overzicht van de handgeschreven westerse bronnen uit de middeleeuwen, met een nadruk op de karolingische en gotische periode, en van de belangrijke trends in het onderzoek daarnaar;
  • heeft de student voldoende basiskennis verworven om zich op wetenschappelijke wijze verder te bekwamen in het onderzoek naar deze bronnen;
  • heeft de student inzicht in de stappen die doorlopen worden bij het toegankelijk maken van deze bronnen voor onderzoekers en voor een breder publiek van belangstellenden.
Inhoud
Middeleeuwse boeken in een lastig leesbaar schrift, oorkonden met indrukwekkende zegels, briefjes met persoonlijk boodschappen die door bodes bezorgd werden, rekenboeken met een overzicht van inkomsten en uitgaven van een hof, een stad of een koopman: we kennen het verleden vooral via schriftelijke bronnen. Voor de middeleeuwen gaat het daarbij bijna altijd om handgeschreven bronnen. Om die bronnen te lezen heb je niet alleen kennis nodig van het middeleeuwse schrift, maar ook van de context waarbinnen die bronnen ontstaan zijn. Boeken, oorkonden, brieven en rekeningen zijn geen neutrale boodschappers maar vertellen ook door hun (materiële) vorm over de wereld van de middeleeuwse cultuur. Wie zich bezighoudt met de geschiedenis van de middeleeuwen, of het nu om kunst, cultuur, letterkunde of politiek gaat, krijgt te maken met deze geschreven bronnen.

In deze cursus maken we kennis met deze bronnen, leren we ermee werken en gaan we vooral in op de vraag hoe je deze bronnen naar het publiek brengt. Dat publiek kan bestaan uit onderzoekers, maar ook een breder publiek is vaak gefascineerd door het verhaal dat die eeuwenoude bronnen kunnen vertellen. Om de bronnen, die vaak te kwetsbaar zijn om ze nog te raadplegen, bij dat publiek te brengen zijn er tal van mogelijkheden. Klassieke tekstuitgaven, rijk geïllustreerde publicaties, tentoonstellingen en digitalisering bieden de mogelijkheid om de bronnen toegankelijk te maken. Gedurende de cursus stellen we één collectie centraal. We leren de middeleeuwse handschriften uit deze collectie beter kennen, we leren hoe we ze moeten beschrijven en hoe we deze collectie onder de aandacht van een breder publiek kunnen brengen.

Verschillende specialisten leren je in deze cursus waarmee je te maken krijgt wanneer je middeleeuwse handgeschreven bronnen onderzoekt, hoe ze deel uitmaken van de materiële tekst- en beeldcultuur en hoe je deze bronnen toegankelijk kunt maken voor een publiek van specialisten en/of breed geïnteresseerden.
 
Niveau

Voorkennis
Ingangseisen: Bachelor in een Taal- en Cultuuropleiding, zie ingangsvoorwaarden Master Letterkunde
Toetsinformatie

Bijzonderheden
Het eerste gedeelte van de cursus kan ook gevolgd worden als onderdeel van een post-academische cursus; de groep is daar dus gemengd en bestaat uit reguliere masterstudenten en uit professionals uit de erfgoedsector.
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Werkcolleges en excursies.

Toetsen
Portfolio
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5