LET-LETMI-TH01
Themacursus: Beleid, Organisatie en Communicatie
Cursus informatieRooster
CursusLET-LETMI-TH01
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Letteren algemeen;
Docenten
VorigeVolgende 3
Docent
L. Brinkhorst
Overige cursussen docent
Docent
dr. P.B. van der Heiden
Overige cursussen docent
Docent
L.A. Morano
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. W.P.M.S. Spooren
Overige cursussen docent
Docent
drs. M.B.C.J. van Velzen
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 1  (05-09-2022 t/m 06-11-2022)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kun je:
  • de belangrijkste actuele wetenschappelijke vraagstukken op het gebied van het thema van de minor benoemen en interpreteren
  • kritisch reflecteren op de in wetenschappelijk onderzoek over het thema van de minor gehanteerde concepten, theorieën en methodes en de verschillen tussen de benaderingswijzen van geesteswetenschappelijke disciplines benoemen en verklaren
  • in groepsverband concepten en theorieën over beleid, communicatie en organisaties toepassen op een praktijkcasus
Inhoud
In je minor ga je aan de slag met een actueel maatschappelijk thema, gebaseerd op vragen uit de Nationale Wetenschapsagenda. Deze themacursus is een introductie op het thema van de minor met als doel een theoretische kennisbasis te leggen, die je vervolgens in de cursus Wetenschap en Samenleving en de denktank inzet.

In de themacursus Beleid, Organisatie en Communicatie bestudeer je processen van beleidsvorming en communicatie in verschillende soorten organisaties vanuit actuele theorievorming in verschillende disciplines. Je maakt kennis met organisatievormen, de beleidscyclus en procedures, maar ook met in- en externe communicatiestrategieën, veranderprocessen en claims van participatie en representatie. Gedurende de cursus pas je de opgedane kennis over beleid en communicatie in groepsverband toe op een bestaande organisatie, bijvoorbeeld een overheidsinstantie, een pretpark, een museum, of een luchtvaartmaatschappij. 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
De toetsing bestaat uit 2 onderdelen:
• Een individueel schriftelijk openboektentamen met open vragen (ter toetsing van leerdoel 1). Dit tentamen wordt beoordeeld met een cijfer dat 60% van het eindcijfer voor de cursus bepaalt. Voor het tentamen moet minimaal een 5,5 behaald worden.
• Een schriftelijke analyse waarbij je (1) in teamverband aan de hand van (wekelijkse) opdrachten de opgedane kennis over beleid, organisaties en communicatie toepast op een praktijkcasus (ter toetsing van leerdoel 3); en (2) individueel een kritische reflectie schrijft waarin je het werk aan de praktijkcasus zowel vanuit je eigen discipline als vanuit interdisciplinair perspectief evalueert (ter toetsing van leerdoel 2). De schriftelijke analyse wordt beoordeeld met een cijfer dat 40% van het eindcijfer voor de cursus bepaalt. Voor de analyse moet minimaal een 5,5 behaald worden.
Bijzonderheden

Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Portfolio
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5