LET-LETMI-TH02
Theme course: Conflict and Cooperation in the Mediterranean World
Course infoSchedule
Course moduleLET-LETMI-TH02
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Faculty of Arts (general);
Lecturer(s)
PreviousNext 3
Lecturer
prof. dr. M.L.M. van Berkel
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. E. Chayes
Other course modules lecturer
Coordinator
dr. N. de Haan
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. S.M. Meeder
Other course modules lecturer
Examiner
dr. S.M. Meeder
Other course modules lecturer
Academic year2020
Period
PER 1  (31/08/2020 to 01/11/2020)
Starting block
PER 1
Course mode
full-time
RemarksToegankelijk voor minorstudenten van de Faculteit Letteren en FFTR.
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Na afloop van de cursus kun je:
  • de belangrijkste actuele maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken op het gebied van het thema van de minor benoemen en interpreteren
  • kritisch reflecteren op de in wetenschappelijk onderzoek over het thema van de minor gehanteerde concepten, theorieën en methodes en de verschillen tussen de benaderingswijzen van geesteswetenschappelijke disciplines benoemen en verklaren
  • in een beknopt schriftelijk of mondeling verslag, de historische contexten duiden van actuele maatschappelijke vraagstukken op het gebied van het thema
Content
In je minor ga je aan de slag met een actueel maatschappelijk thema, gebaseerd op vragen uit de Nationale Wetenschapsagenda. Deze themacursus is een introductie op het thema van de minor met als doel een theoretische basis te leggen, die je vervolgens in de cursus Wetenschap en Samenleving en de denktank inzet.
 
Al millennia lang vormt het Middellandse Zeegebied het decor voor uitwisseling van mensen, ideeën en goederen, en als kruispunt tussen drie continenten: Europa, Afrika en Azië; tussen noord en zuid; oost en west; en als bakermat van de drie monotheïstische religies. De zee is de verbindende schakel tussen gebieden die soms wel en soms niet tot ‘Europa’ gerekend werden en worden. De Europese identiteit is ook één van de grote geopolitieke vragen van deze tijd, die in de Nationale Wetenschapsagenda wordt geadresseerd: ‘Wat is Europa? Verleden, heden en toekomst’.
 
Contacten en conflicten vinden dwars door alle verbanden van nationaliteit, cultuur, etniciteit en religie plaats. De verscheidenheid die hiervan het gevolg is, bestaat naast de eenheid die de regio óók is, ingegeven door de geografie, maar evenzeer door gemeenschappelijke cultuur en een lange gedeelde geschiedenis van conflicten en coöperatie.
 
In deze themacursus staan de eenheid en de verscheidenheid van de mediterrane wereld centraal, waarbij de historische en culturele context van actuele thema’s zoals arbeidsmigratie, culturele uitingen van ‘nieuwe’ Europeanen, massatoerisme, vluchtelingenstromen en religieuze spanningen wordt belicht.
Level

Presumed foreknowledge

Test information

Specifics

Required materials
Literature
Wordt via Brightspace bekend gemaakt

Instructional modes
Course
Attendance MandatoryYes

Tests
Portfolio
Test weight100
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 1, Block PER 2

Minimum grade
5,5