LET-LETMI-TH03
Theme course: Cultural Heritage and Public
Course infoSchedule
Course moduleLET-LETMI-TH03
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Faculty of Arts (general);
Lecturer(s)
PreviousNext 3
Coordinator
dr. J.D.M. Baetens
Other course modules lecturer
Examiner
dr. J.D.M. Baetens
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. J.D.M. Baetens
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. J.D.M. Baetens
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. J.J.W. Goudeau
Other course modules lecturer
Academic year2020
Period
PER 1  (31/08/2020 to 01/11/2020)
Starting block
PER 1
Course mode
full-time
RemarksToegankelijk voor minorstudenten van de Faculteit Letteren en FFTR.
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Na afloop van de cursus kun je:
  • de belangrijkste actuele maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken op het gebied van het thema van de minor benoemen en interpreteren
  • kritisch reflecteren op de in wetenschappelijk onderzoek over het thema van de minor gehanteerde concepten, theorieën en methodes en de verschillen tussen de benaderingswijzen van geesteswetenschappelijke disciplines benoemen en verklaren
  • zelf op basis van eigen onderzoek en reflectie positie innemen in debatten rond cultureel erfgoed en publiek en hiervan op een doordachte en gedegen manier verslag uitbrengen op mondelinge en schriftelijke wijze
Content
In je minor ga je aan de slag met een actueel maatschappelijk thema, gebaseerd op vragen uit de Nationale Wetenschapsagenda. Deze themacursus is een introductie op het thema van de minor met als doel een theoretische basis te leggen, die je vervolgens in de cursus Wetenschap en Samenleving en de denktank inzet.

In de themacursus Cultureel Erfgoed en Publiek doe je onderzoek naar de betekenis van het verleden voor het heden. Je bestudeert de mogelijkheden en moeilijkheden van interdisciplinair onderzoek naar heel uiteenlopende vormen van erfgoed, van renaissanceschilderijen tot stripalbums, of van literaire meesterwerken tot grafheuvels. In het bijzonder kijk je naar de betekenis die al deze vormen van erfgoed nog kunnen hebben voor mensen vandaag. Welke grote debatten worden hierover gevoerd? Welke economische, politieke en ideologische belangen staan hierbij op het spel? En hoe uit zich dat in de praktijk, in museale presentaties, bibliotheekprogramma’s of toeristische brochures? Via hoor- en werkcolleges maak je kennis met de belangrijkste ontwikkelingen en concepten op dit vlak en leer je ook zelf op een geïnformeerde manier positie in te nemen in het veld. 
 
Level

Presumed foreknowledge

Test information

Specifics

Instructional modes
Course
Attendance MandatoryYes

Tests
Portfolio
Test weight100
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 1, Block PER 2

Minimum grade
5,5