LET-NAS404
U.S. Constitutional Law
Course infoSchedule
Course moduleLET-NAS404
Credits (ECTS)10
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; English Language and Culture;
Lecturer(s)
Coordinator
prof. mr. P.P.T. Bovend'Eert
Other course modules lecturer
Lecturer
prof. mr. P.P.T. Bovend'Eert
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
prof. mr. P.P.T. Bovend'Eert
Other course modules lecturer
Examiner
prof. mr. P.P.T. Bovend'Eert
Other course modules lecturer
Academic year2021
Period
PER 3-PER 4  (31/01/2022 to 30/08/2022)
Starting block
PER 3
Course mode
full-time
Remarks-
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Na het succesvol afronden van deze cursus kan de
student
• kernleerstukken beheersen van Amerikaanse constitutioneel recht op het terrein van de organisatie, bevoegdheden en functioneren van de (federale)
overheidsambten;
• kennis van en inzicht in de hoofdlijnen van het federalisme in de VS toepassen;
• kennis van en inzicht in de invloed van de Amerikaanse grondwet op de Amerikaanse samenleving toepassen;
• arresten van het US Supreme Court zelfstandig te analyseren en er een academische paper over te schrijven.
Content
In deze cursus wordt aandacht besteed aan hoofdlijnen van het constitutionele recht van de Verenigde Staten. De cursus is primair gericht op het verwerven van kennis van en inzicht in de organisatie en het functioneren van de federale staatsmachten, meer in het bijzonder van het U.S. Congress, de President en het U.S. Supreme Court. Aan de orde komen de volgende onderwerpen:
1. Introductie
 • Constitutionele uitgangspunten (Constitutional principles)
 • Normenhiërarchie (U.S. Law)
 • Wijziging van de Constitutie (Changing the Constitution)
2. US Congress en de Wetgevingsprocedure
 • Tweekamerstelsel in U.S. Congress
 • Wetgevende macht
 • Wetsprocedures
 • commissiestelsels
 • House Rules committee, Unanimous Consent Agreement
 • plenaire behandeling in het Huis/de Senaat
 • Conference Committee
 • Presentment clause
 • Een kritische analyse van het wetgevingsproces
3. President en de uitvoerende macht (Executive Powers)
 • Separation of Powers doctrine en de Presidential Powers
 • Executive privilege en executive immunity
 • Impeachment
 • International relations
 • Noodbevoegdheden
 • War powers
4. Federale Rechterlijke organisatie (Judicial Review)
 • Inrichting federale rechterlijke macht
 • U.S. Supreme Court
 • Marbury v. Madison
 • Ontwikkelingen in judicial review
5. Federalisme
 • Dual en cooperative federalisme
 • Commerce Power
 • Ontwikkelingen in U.S. federalisme
Level

Presumed foreknowledge
Voorkenniseisen voor het volgen van onderwijs: Studiepunten: 160 EC aan bachelorvakken. Voorkenniseisen voor het afleggen van tentamens: Volledige bachelor afgerond. Praktische zaken Studenten schrijven zich in voor LET-NAS404  'U.S. Constitutional Law' (10EC). Dit is tevens een cursus van rechten, JUR-4AMSTA Amerikaans staatsrecht (7 EC). Na de inschrijfperiode worden studenten door het secretariaat toegevoegd aan de Brightspace omgeving.
Test information
Het eindcijfer wordt bepaald door resultaten van het tentamen (eerste kans in juni, herkansing in augustus) (80%) en het paper (20%).Voor beide onderdelen dient minimaal een 5.5 behaald te worden.
Specifics

Test information
Het eindcijfer wordt bepaald door resultaten van het tentamen (eerste kans in juni, herkansing in augustus) (80%) en het paper (20%).Voor beide onderdelen dient minimaal een 5.5 behaald te worden.

Prerequisites
Voorkenniseisen voor het volgen van onderwijs:
Studiepunten: 160 EC aan bachelorvakkenVoorkenniseisen voor het afleggen van tentamens:
Volledige bachelor afgerondPraktische zaken
Studenten schrijven zich in voor LET-AMM2404 'U.S. Constitutional Law' (10EC). Dit is tevens een cursus van rechten, JUR-4AMSTA Amerikaans staatsrecht (7 EC). Na de inschrijfperiode worden studenten door het secretariaat toegevoegd aan de BlackBoard Cursus.

Contact information
Paul Bovend'Eert, tel 024 3612039 of email p.bovendeert@jur.ru.nl

Required materials
Texts
25 U.S. Supreme Court Cases (excerpts). Wordt op Brightspace geplaatst.
Texts
Enkele tekstdocumenten. Worden op Brightspace geplaatst.

Instructional modes
Seminar

Remark
De colleges zijn bestemd voor studenten Nederlands recht en Masterstudenten Amerikanistiek (Faculteit der Letteren).

Tests
Exam
Test weight80
Test typeDigital exam with CIRRUS
OpportunitiesBlock PER 4, Block PER 4

Minimum grade
5,5

Paper
Test weight20
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 4, Block PER 4

Minimum grade
5,5