LET-NTCB110
Literaire theorie en analyse
Cursus informatieRooster
CursusLET-NTCB110
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Nederlandse taal en cultuur;
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
prof. dr. F.J.M. de Feijter
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. J.H.T. Joosten
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. J.H.T. Joosten
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J.H.T. Joosten
Overige cursussen docent
Coördinator
prof. dr. J.H.T. Joosten
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER 1-PER 3  (31-08-2020 t/m 04-04-2021)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus heeft de student:
- theoretische en analytische basisvaardigheden verworven;
- aantoonbaar kennis vergaard van klassieke theoretische en analytische concepten uit de (internationale) literatuurwetenschap;
- rudimentair kennisgemaakt met de historische worteling van eigentijdse literaire fenomenen.
Inhoud
Tijdens de colleges ‘Literaire theorie en analyse' wordt de studenten de theoretische en analytische vaardigheden bijgebracht die ze gedurende de rest van de letterkundevakken in de bachelor nodig hebben. Gedurende het eerste en tweede jaar wordt in de letterkundecolleges geregeld aandacht besteed aan een of meer van deze vier theoretische invalshoeken: literatuur en auteur, literatuur en lezer, literatuur en medium, literatuur en macht. De literatuurwetenschappelijke grondslag van deze invalshoeken wordt behandeld in hoor- en werkcolleges, waarin de studenten een aantal klassieke (internationale) basisteksten lezen. Daarnaast wordt de studenten het basisinstrumentarium voor analyse van proza en poëzie en de theoretische grondslag daarvan in narratologie en poëzietheorie bijgebracht. In een kleine reeks hoorcolleges worden actuele literaire verschijnselen behandeld in hun historische context, als opmaat naar de literair-historische overzichten in de letterkundevakken vanaf periode 2.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
ISBN:9789460042072
Titel:De leeslijst. 222 werken uit de Nederlandstalige literatuur.
Auteur:Geerdink, Nina, Joosten, Jos, & Oosterman, Johan (red.)
Uitgever:Nijmegen: Uitgeverij Vantilt, 2015.
Druk:1
Literatuur
Een lijst met aanvullende primaire en secundaire literatuur wordt t.z.t. bekend gemaakt.
Boek
ISBN:9789077503317
Titel:Vertelduivels
Auteur:Herman, Luc & Vervaeck, Bart
Uitgever:Nijmegen: Vantilt, 2009.
Druk:4

Werkvormen
At-home PER2 gel1
AanwezigheidsplichtJa

At-home PER3 gel2
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege/werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk Tentamen (AT HOME)
Weging100
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5