LET-NTCB110
Literary Theory en analysis
Course infoSchedule
Course moduleLET-NTCB110
Credits (ECTS)5
CategoryB1 (First year bachelor)
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Dutch Literature and Culture;
Lecturer(s)
PreviousNext 2
Lecturer
dr. J.J.M. Dera
Other course modules lecturer
Examiner
prof. dr. J.H.T. Joosten
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
prof. dr. J.H.T. Joosten
Other course modules lecturer
Coordinator
prof. dr. J.H.T. Joosten
Other course modules lecturer
Lecturer
prof. dr. J.H.T. Joosten
Other course modules lecturer
Academic year2021
Period
PER 1-PER 2  (30/08/2021 to 30/01/2022)
Starting block
PER 1
Course mode
full-time
RemarksAccessible to exchange students: course is in Dutch.
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Na afloop van de cursus heeft de student:
- theoretische en analytische basisvaardigheden verworven;
- aantoonbaar kennis vergaard van klassieke theoretische en analytische concepten uit de (internationale) literatuurwetenschap;
- rudimentair kennisgemaakt met de historische worteling van eigentijdse literaire fenomenen.
Content
Tijdens de colleges ‘Literaire theorie en analyse' wordt de studenten de theoretische en analytische vaardigheden bijgebracht die ze gedurende de rest van de letterkundevakken in de bachelor nodig hebben. Gedurende het eerste en tweede jaar wordt in de letterkundecolleges geregeld aandacht besteed aan een of meer van deze vier theoretische invalshoeken: literatuur en auteur, literatuur en lezer, literatuur en medium, literatuur en macht. De literatuurwetenschappelijke grondslag van deze invalshoeken wordt behandeld in hoor- en werkcolleges, waarin de studenten een aantal klassieke (internationale) basisteksten lezen. Daarnaast wordt de studenten het basisinstrumentarium voor analyse van proza en poëzie en de theoretische grondslag daarvan in narratologie en poëzietheorie bijgebracht. In een kleine reeks hoorcolleges worden actuele literaire verschijnselen behandeld in hun historische context, als opmaat naar de literair-historische overzichten in de letterkundevakken vanaf periode 2.
Level

Presumed foreknowledge

Test information

Specifics

Required materials
Book
ISBN:9789460042072
Title:De leeslijst. 222 werken uit de Nederlandstalige literatuur.
Author:Geerdink, Nina, Joosten, Jos, & Oosterman, Johan (red.)
Publisher:Nijmegen: Uitgeverij Vantilt, 2015.
Edition:1
Literature
Een lijst met aanvullende primaire en secundaire literatuur wordt t.z.t. bekend gemaakt.
Book
ISBN:9789077503317
Title:Vertelduivels
Author:Herman, Luc & Vervaeck, Bart
Publisher:Nijmegen: Vantilt, 2009.
Edition:4

Instructional modes
At-home PER2 gel1
Attendance MandatoryYes

Lecture/seminar
Attendance MandatoryYes

Working group
Attendance MandatoryYes

Tests
Written exam
Test weight100
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3, Block PER 4

Minimum grade
5,5