LET-NTCB116
Rol en functie van Nederlandstalige literatuur in de 21ste eeuw
Cursus informatieRooster
CursusLET-NTCB116
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Nederlandse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
dr. J.J.M. Dera
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.J.M. Dera
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.J.M. Dera
Overige cursussen docent
Examinator
dr. J.J.M. Dera
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER 3  (25-01-2021 t/m 04-04-2021)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
- De student is vertrouwd met actuele ontwikkelingen op het gebied van de eigentijdse Nederlandstalige letterkunde;
- De student is op de hoogte van actuele ontwikkelingen verband houdend met het literaire bedrijf in Nederland en Vlaanderen;
- De student heeft kennis van de belangrijkste eigentijdse literatuuropvattingen en -stromingen en kan vanuit een literatuurwetenschappelijke attitude kritisch reflecteren op de allernieuwste literaire teksten;
- De student is in staat zelfstandig een eenvoudig wetenschappelijk onderzoek te doen naar een eigentijds literair werk;
- De student kan zelfstandig 21ste-eeuws proza en poëzie, en de typische eigenaardigheden, analyseren.
 
Inhoud
Meer dan in enige andere periode is de Nederlandstalige literatuur in het nieuwe decennium in beweging. Allerlei zaken zijn onderwerp van debat: vragen over de functie en waarde van Literatuur (met - en zonder - hoofdletter); de veranderende rol van de literatuurkritiek (met bijvoorbeeld de rol van internet en een TV-programma als De Wereld Draait Door); de publieke rol van de schrijver.
In deze collegereeks staat de eigentijdse literatuur centraal in Nederland en Vlaanderen, dat wil zeggen van plusminus 2000 tot heden. Het gaat in deze colleges over verhalend proza in de een-en-twintigste eeuw, de verschuiving tussen ‘hoge’ en ‘lage’ letterkunde, de rol van de schrijver in het maatschappelijke debat en de opkomst van een nieuw ‘genre’ als Young adult literatuur. In de reeks is een debatcollege opgenomen met een gastoptreden van een Nederlandse of Vlaamse schrijver. In de flankerende theoriecolleges staat de schijnwerper op de veranderende rol van de schrijver als 'publieke figuur' in de nieuwe eeuw.
 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Literatuur
Een lijst met primaire en secundaire literatuur wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Werkvormen
Hoorcollege/werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Essay
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5