LET-NTCB116
Role and function of Dutch literature in the 21th century
Course infoSchedule
Course moduleLET-NTCB116
Credits (ECTS)5
CategoryB1 (First year bachelor)
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Dutch Literature and Culture;
Lecturer(s)
Coordinator
dr. J.J.M. Dera
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. J.J.M. Dera
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. J.J.M. Dera
Other course modules lecturer
Examiner
dr. J.J.M. Dera
Other course modules lecturer
Academic year2020
Period
PER 3  (25/01/2021 to 04/04/2021)
Starting block
PER 3
Course mode
full-time
RemarksAanschuifonderwijs
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
- De student is vertrouwd met actuele ontwikkelingen op het gebied van de eigentijdse Nederlandstalige letterkunde;
- De student is op de hoogte van actuele ontwikkelingen verband houdend met het literaire bedrijf in Nederland en Vlaanderen;
- De student heeft kennis van de belangrijkste eigentijdse literatuuropvattingen en -stromingen en kan vanuit een literatuurwetenschappelijke attitude kritisch reflecteren op de allernieuwste literaire teksten;
- De student is in staat zelfstandig een eenvoudig wetenschappelijk onderzoek te doen naar een eigentijds literair werk;
- De student kan zelfstandig 21ste-eeuws proza en poëzie, en de typische eigenaardigheden, analyseren.
 
Content
Meer dan in enige andere periode is de Nederlandstalige literatuur in het nieuwe decennium in beweging. Allerlei zaken zijn onderwerp van debat: vragen over de functie en waarde van Literatuur (met - en zonder - hoofdletter); de veranderende rol van de literatuurkritiek (met bijvoorbeeld de rol van internet en een TV-programma als De Wereld Draait Door); de publieke rol van de schrijver.
In deze collegereeks staat de eigentijdse literatuur centraal in Nederland en Vlaanderen, dat wil zeggen van plusminus 2000 tot heden. Het gaat in deze colleges over verhalend proza in de een-en-twintigste eeuw, de verschuiving tussen ‘hoge’ en ‘lage’ letterkunde, de rol van de schrijver in het maatschappelijke debat en de opkomst van een nieuw ‘genre’ als Young adult literatuur. In de reeks is een debatcollege opgenomen met een gastoptreden van een Nederlandse of Vlaamse schrijver. In de flankerende theoriecolleges staat de schijnwerper op de veranderende rol van de schrijver als 'publieke figuur' in de nieuwe eeuw.
 
Level

Presumed foreknowledge

Test information

Specifics

Required materials
Literature
Een lijst met primaire en secundaire literatuur wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Instructional modes
Lecture/seminar
Attendance MandatoryYes

Working group
Attendance MandatoryYes

Tests
Essay
Test weight100
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 3, Block PER 4

Minimum grade
5,5