LET-NTCB117
Literature and identity in the Golden Age
Course infoSchedule
Course moduleLET-NTCB117
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Dutch Literature and Culture;
Lecturer(s)
Lecturer
dr. I.B. Nieuwenhuis
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. I.B. Nieuwenhuis
Other course modules lecturer
Academic year2018
Period
PER 4  (08/04/2019 to 30/08/2019)
Starting block
PER 4
Course mode
full-time
RemarksAanschuifonderwijs
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
- de student verwerft kennis over het algemene karakter dat literair engagement had in de Republiek in de vroegmoderne periode (ca. 1550-1815);
- de student leert vroegmoderne Nederlandse teksten in detail analyseren en interpreteren, met aandacht voor zowel inhoudelijke (mens- en wereldbeeld) als formele (retoriek, literaire vormgeving) kenmerken;
- de student leert vanuit een thematische invalshoek (nl. engagement) te werken met Nederlandse literatuur;
- de student breidt zijn of haar repertoirekennis op het gebied van de vroegmoderne Nederlandse literatuur uit; meer specifiek raakt de student vertrouwd met een breed corpus ge├źngageerde teksten uit de vroegmoderne Nederlandse literatuur;
- de student verwerft achtergrondkennis over de geschiedenis van de Republiek in de vroegmoderne periode.
Content
In deze cursus maak je kennis met ge├źngageerde Nederlandse literatuur uit de vroegmoderne periode (ca. 1550-1815). Dichters waren destijds nauw betrokken bij het publieke debat en het wel en wee van hun stad of land. Regelmatig gebruikten ze hun pen om die betrokkenheid te tonen. Ze schreven vurige betogen of opvoedkundige verhandelingen, die ze publiceerden in pamfletten, tijdschriften of boeken. Een aantal van die teksten worden tijdens de cursus in detail behandeld, om zo meer inzicht te krijgen in zowel de inhoudelijke als de formele kenmerken van het vroegmoderne literaire engagement. Welke normen en waarden spreken er uit deze teksten? En welke retorische en literaire middelen worden er door de schrijvers toegepast? De bevindingen worden steeds geplaatst tegen de achtergrond van de algemene geschiedenis van de Republiek, die in deze periode zowel haar grote bloei als haar gestage neergang meemaakte.
 
Required materials
Literature
Een lijst met primaire en secundaire literatuur wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Instructional modes
Lecture/seminar
Attendance MandatoryYes

Working group
Attendance MandatoryYes

Tests
Written exam
Test weight80
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock PER 4, Block PER 4

Essay
Test weight20
Test typeAssignment
OpportunitiesBlock PER 4, Block PER 4