LET-NTCB128
Middle Dutch and Early New Dutch
Course infoSchedule
Course moduleLET-NTCB128
Credits (ECTS)5
CategoryB1 (First year bachelor)
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Dutch Literature and Culture;
Lecturer(s)
PreviousNext 1
Lecturer
dr. J.G.M. Kienhorst
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. C.V. de Morrée
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. M. Rem
Other course modules lecturer
Examiner
dr. M. Rem
Other course modules lecturer
Coordinator
dr. M. Rem
Other course modules lecturer
Academic year2020
Period
PER 3-PER 4  (25/01/2021 to 31/08/2021)
Starting block
PER 3
Course mode
full-time
RemarksAanschuifonderwijs
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Aan het einde van de cursus kan de student: 
- de syntactische, morfologische en fonologische basiskenmerken van het Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands herkennen en benoemen;
- Middelnederlandse en Vroegnieuwnederlandse teksten lezen, analyseren, interpreteren, en in hedendaagse taal omzetten;
- transcripties maken van middeleeuwse handschriften (Middelnederlandse literaire en ambtelijke teksten).
 
Content
Tijdens deze collegereeks maak je kennis met oudere fases van de Nederlandse taal. Wie voor het eerst geconfronteerd wordt met een tekst uit de middeleeuwen of de Gouden Eeuw moet veel moeite doen om de tekst te kunnen lezen en te begrijpen. Het Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands wijken op nogal wat punten af van het hedendaags Nederlands. Zo wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een ander soort schrift, wordt er heel anders gespeld, komen er meer naamvalsuitgangen voor en is de woordvolgorde vaak afwijkend.
In de middeleeuwen bestond er in de Nederlanden nog geen algemene taal, maar sprak en schreef men dialect. In de zestiende en zeventiende eeuw krijgt men steeds meer belangstelling voor de moedertaal en begint men te streven naar een algemene taal. Tijdens deze collegereeks gaan we ook in op de vorming van de Nederlandse standaardtaal. 
Level

Presumed foreknowledge

Test information

Specifics

Required materials
Book
ISBN:9789460040764
Title:Nederlands van de Middeleeuwen tot de Gouden eeuw. Cursus Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands
Author:Mooijaart, Marijke & Wal, Marijke van der
Publisher:Nijmegen: Vantilt, 2011.
Edition:2

Instructional modes
At-home PER4 gel1
Attendance MandatoryYes

At-home PER4 gel2
Attendance MandatoryYes

At-home PER4 gel2
Attendance MandatoryYes

Lecture/seminar
Attendance MandatoryYes

Working group
Attendance MandatoryYes

Tests
Written exam part 1 (AT HOME)
Test weight50
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock PER 3, Block PER 4

Minimum grade
5,5

Assignment 1
Test weight0
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 3, Block PER 4

Minimum grade
V

Written exam part 2 (AT HOME)
Test weight50
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock PER 4, Block PER 4

Minimum grade
5,5

Assignment 2
Test weight0
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 4, Block PER 4

Minimum grade
V