LET-NTCB128
Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands
Cursus informatieRooster
CursusLET-NTCB128
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Nederlandse taal en cultuur;
Docenten
Docent
dr. C.V. de Morrée
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M. Rem
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. Rem
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. M. Rem
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M. Rem
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 3-PER 4  (31-01-2022 t/m 30-08-2022)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus kan de student: 
- de syntactische, morfologische en fonologische basiskenmerken van het Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands herkennen en benoemen;
- Middelnederlandse en Vroegnieuwnederlandse teksten lezen, analyseren, interpreteren, en in hedendaagse taal omzetten;
- transcripties maken van middeleeuwse handschriften (Middelnederlandse literaire en ambtelijke teksten).
 
Inhoud
Tijdens deze collegereeks maak je kennis met oudere fases van de Nederlandse taal. Wie voor het eerst geconfronteerd wordt met een tekst uit de middeleeuwen of de Gouden Eeuw moet veel moeite doen om de tekst te kunnen lezen en te begrijpen. Het Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands wijken op nogal wat punten af van het hedendaags Nederlands. Zo wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een ander soort schrift, wordt er heel anders gespeld, komen er meer naamvalsuitgangen voor en is de woordvolgorde vaak afwijkend.
In de middeleeuwen bestond er in de Nederlanden nog geen algemene taal, maar sprak en schreef men dialect. In de zestiende en zeventiende eeuw krijgt men steeds meer belangstelling voor de moedertaal en begint men te streven naar een algemene taal. Tijdens deze collegereeks gaan we ook in op de vorming van de Nederlandse standaardtaal. 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
ISBN:9789460040764
Titel:Nederlands van de Middeleeuwen tot de Gouden eeuw. Cursus Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands
Auteur:Mooijaart, Marijke & Wal, Marijke van der
Uitgever:Nijmegen: Vantilt, 2011.
Druk:2

Werkvormen
Hoorcollege/werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen deel 1
Weging50
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Weekopdracht 1
Weging0
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
V

Schriftelijk tentamen deel 2
Weging50
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Weekopdracht 2
Weging0
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
V