LET-NTCB138
Argumentation, rhetoric and public debate
Course infoSchedule
Course moduleLET-NTCB138
Credits (ECTS)5
CategoryB1 (First year bachelor)
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Dutch Literature and Culture;
Lecturer(s)
PreviousNext 1
Coordinator
dr. J.E.J. Aben
Other course modules lecturer
Examiner
dr. J.E.J. Aben
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. J.E.J. Aben
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. J.E.J. Aben
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. M.J. van Doorn
Other course modules lecturer
Academic year2023
Period
PER 3-PER 4  (29/01/2024 to 01/09/2024)
Starting block
PER 3
Course mode
full-time
RemarksAccessible to exchange students: course is in Dutch.
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Aan het einde van de cursus kan de student:
- centrale begrippen en modellen uit de retorica, argumentatietheorie, functionele analyse en coherentieanalyse herkennen, benoemen en toelichten;
- zelfstandig betogende teksten analyseren en evalueren aan de hand van die begrippen en modellen;
- een overtuigend betoog over een actueel maatschappelijk thema ontwikkelen en onderbouwen met behulp van een argumentenkaart;
- een betoog mondeling presenteren;
- keuzes voor de argumentatieve en retorische inhoud van het betoog verantwoorden op basis van de opgedane (theoretische en analytische) kennis.
Content
In veel contexten doen schrijvers en sprekers hun best om toehoorders of lezers te beïnvloeden. Denk daarbij aan debatten op TV, voorlichtingscampagnes over gezond gedrag of recencies van boeken of films. Daarvoor zetten ze argumenten en retorische middelen in.
In het eerste deel van deze cursus wordt aandacht besteed aan hedendaagse theorieën over argumentatie en de kwaliteit van argumenten en van een goedlopende betoog. De studenten leren die theorieën toe te passen door analyses te maken van korte en langere argumentatieve teksten en betogen. Ook leren ze zwakheden en drogredenen te herkennen en waar mogelijk te herstellen.
In het tweede deel van de cursus gaan de studenten zelf aan de slag. Zij leren hoe ze een TED-talk over een maatschappelijk thema, waarmee ze zich persoonljik verbonden voelen, inhoudelijk kunnen samenstellen door niet alleen pro- maar ook contra-argumenten te inventariseren. In een volgende stap leren ze hoe ze hun standpunt en onderbouwing zo aantrekkelijk en overguigend mogelijk kunnen presenteren voor een publiek naar keuze. De studenten verantwoorden de argumentatieve en retorische keuzes die ze in de TED-talk maken in een geannoteerde analyse.
Level

Presumed foreknowledge

Test information

Specifics

Required materials
Book
ISBN:9789023258322
Title:Tekstanalyse: Methoden en toepassingen
Author:Karreman, J. & Enschot, R. van
Publisher:Assen: Van Gorcum, 2023
Edition:5
Articles
Een lijst met secundaire literatuur (artikelen) wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Instructional modes
Seminar
Attendance MandatoryYes

Working group
Attendance MandatoryYes

Tests
Written exam
Test weight50
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock PER 3, Block PER 4

Minimum grade
5,5

Presentation/analysis
Test weight50
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 4, Block PER 4

Minimum grade
5,5