LET-NTCB139
Moedertaalverwerving
Cursus informatieRooster
CursusLET-NTCB139
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Nederlandse taal en cultuur;
Docenten
VorigeVolgende 1
Coördinator
prof. dr. J.P.M. Fikkert
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. J.P.M. Fikkert
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. J.P.M. Fikkert
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J.P.M. Fikkert
Overige cursussen docent
Docent
Y.H. Khoe, MA
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 1-PER 2  (30-08-2021 t/m 30-01-2022)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
- De student heeft inzicht in het proces van moedertaalverwerving op verschillende niveaus; 
- De student kent verschillende visies op taalverwerving en kan de voornaamste verschillen ertussen beschrijven;
- De student kent enkele veelgebruikte technieken om taalontwikkelingsdata te verzamelen;
- De student kan een eenvoudige analyse en vergelijking van taaldata uitvoeren in bestaande bestanden; 
- De student kan met gebruikmaking van taalkundige termen een rapportage schrijven over data-analyses en literatuurstudies.
Inhoud
In de eerste vier jaar van zijn leven leert een kind ontzettend veel over zijn moedertaal: welke klanken er zijn, wat woorden betekenen en hoe woorden kunnen worden gecombineerd tot zinnen. Dit gebeurt allemaal vrijwel moeiteloos en zonder tussenkomst van een echte leraar. Bovendien verloopt moedertaalverwerving tot op grote hoogte uniform. In deze cursus maken studenten kennis met het proces van taalverwerving bij (Nederlandstalige) kinderen. Hierbij is aandacht voor de fonologische, morfologische, syntactische, semantische en pragmatische ontwikkeling. In de hoorcolleges krijgen studenten een beeld van hoe taal zich ontwikkelt in prille stadia van verwerving en leren ze taalkundige begrippen om kindertaal te beschrijven. Bovendien maken studenten kennis met verschillende visies op taalverwerving: is er zoiets als een aangeboren taalleervermogen (universele grammatica) en wat is de rol van de omgevingsinput en de interactie met anderen? Er is ook aandacht voor de overeenkomsten tussen eentalige en tweetalige moedertaalverwerving. De werkcolleges en practica maken studenten wegwijs in de praktische kant van het taalverwervingsonderzoek. Zij leren werken met elektronisch beschikbare databestanden van kindertaaldata (CHILDES) en ze leren verschillende vormen van kindertaaldata te ontlokken, analyseren en vergelijken.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Artikelen
Een overzicht van verplichte artikelen wordt t.z.t. via Brightspace bekend gemaakt.
Boek
ISBN:9789001866310
Titel:De taalontwikkeling van het kind.
Auteur:Schaerlaekens, A.
Uitgever:Groningen: Noordhoff, 2016.
Druk:2

Werkvormen
At-home PER2 gel2
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege/werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging100
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5

Presentatie/Blog
Weging0
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5

Practicumverslagen
Weging0
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
6