LET-NTCB139
First Language Acquisition
Course infoSchedule
Course moduleLET-NTCB139
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Dutch Literature and Culture;
Lecturer(s)
Coordinator
prof. dr. J.P.M. Fikkert
Other course modules lecturer
Lecturer
prof. dr. J.P.M. Fikkert
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
prof. dr. J.P.M. Fikkert
Other course modules lecturer
Examiner
prof. dr. J.P.M. Fikkert
Other course modules lecturer
Academic year2022
Period
PER 1-PER 2  (05/09/2022 to 29/01/2023)
Starting block
PER 1
Course mode
full-time
RemarksAccessible to exchange students: course is in Dutch.
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
- heb je inzicht in het proces van moedertaalverwerving op verschillende niveaus; 
- ken je verschillende visies op taalverwerving en kan de voornaamste verschillen ertussen beschrijven;
- ken je enkele veelgebruikte technieken om taalontwikkelingsdata te verzamelen;
- kan je een eenvoudige analyse en vergelijking van taaldata uitvoeren in bestaande bestanden; 
- kan je met gebruikmaking van taalkundige termen een rapportage schrijven over data-analyses en literatuurstudies.
Content
In de eerste vier jaar van zijn leven leert een kind ontzettend veel over zijn moedertaal: welke klanken er zijn, wat woorden betekenen en hoe woorden kunnen worden gecombineerd tot zinnen. Dit gebeurt allemaal vrijwel moeiteloos en zonder tussenkomst van een echte leraar. Bovendien verloopt moedertaalverwerving tot op grote hoogte uniform. In deze cursus maken studenten kennis met het proces van taalverwerving bij (Nederlandstalige) kinderen. Hierbij is aandacht voor de fonologische, morfologische, syntactische, semantische en pragmatische ontwikkeling. In de hoorcolleges krijgen studenten een beeld van hoe taal zich ontwikkelt in prille stadia van verwerving en leren ze taalkundige begrippen om kindertaal te beschrijven. Bovendien maken studenten kennis met verschillende visies op taalverwerving: is er zoiets als een aangeboren taalleervermogen (universele grammatica) en wat is de rol van de omgevingsinput en de interactie met anderen? Er is ook aandacht voor de overeenkomsten tussen eentalige en tweetalige moedertaalverwerving. De werkcolleges en practica maken studenten wegwijs in de praktische kant van het taalverwervingsonderzoek. Zij leren werken met elektronisch beschikbare databestanden van kindertaaldata (CHILDES) en ze leren verschillende vormen van kindertaaldata te ontlokken, analyseren en vergelijken.
Level

Presumed foreknowledge

Test information

Specifics

Required materials
Articles
Een overzicht van verplichte artikelen wordt t.z.t. via Brightspace bekend gemaakt.
Book
ISBN:9789001753900
Title:De taalontwikkeling van het kind.
Author:Schaerlaekens, A.
Publisher:Groningen: Noordhoff, 2021.
Edition:3

Instructional modes
Lecture/seminar
Attendance MandatoryYes

Working group
Attendance MandatoryYes

Tests
Written exam
Test weight100
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Minimum grade
5,5

Presentation/Blog
Test weight0
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Minimum grade
5,5

Practicum reports
Test weight0
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Minimum grade
6