LET-NTCB139
Eerstetaalverwerving
Cursus informatieRooster
CursusLET-NTCB139
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Nederlandse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
prof. dr. J.P.M. Fikkert
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. J.P.M. Fikkert
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J.P.M. Fikkert
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. J.P.M. Fikkert
Overige cursussen docent
Docent
Y.H. Khoe, MA
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 1-PER 2  (04-09-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
- heb je inzicht in het proces van eerstetaalverwerving op verschillende niveaus; 
- ken je verschillende visies op taalverwerving en kan de voornaamste verschillen ertussen beschrijven;
- ken je enkele veelgebruikte technieken om taalontwikkelingsdata te verzamelen;
- kan je een eenvoudige analyse en vergelijking van taaldata uitvoeren in bestaande bestanden; 
- kan je met gebruikmaking van taalkundige termen een rapportage schrijven over data-analyses en literatuurstudies.
Inhoud
In de eerste vier jaar van zijn leven leert een kind ontzettend veel over de taal die door de ouders/verzorgers gesproken wordt: welke klanken er zijn, wat woorden betekenen en hoe woorden kunnen worden gecombineerd tot zinnen. Dit gebeurt allemaal ogenschijnlijk moeiteloos en zonder tussenkomst van een echte leraar. Bovendien verloopt de eerstetaalverwerving tot op grote hoogte uniform. In deze cursus maken studenten kennis met het proces van taalverwerving bij (Nederlandstalige) kinderen. Hierbij is aandacht voor de fonologische, morfologische, syntactische, semantische en pragmatische ontwikkeling. In de hoorcolleges krijgen studenten een beeld van hoe taal zich ontwikkelt in prille stadia van verwerving en leren ze taalkundige begrippen om kindertaal te beschrijven. Bovendien maken studenten kennis met verschillende visies op taalverwerving: is er zoiets als een aangeboren taalleervermogen (universele grammatica) en wat is de rol van de omgevingsinput en de interactie met anderen? Er is ook aandacht voor de overeenkomsten tussen eentalige en tweetalige taalverwerving bij kinderen. De werkcolleges en practica maken studenten wegwijs in de praktische kant van het taalverwervingsonderzoek. Zij leren werken met elektronisch beschikbare databestanden van kindertaaldata (CHILDES) en ze leren verschillende vormen van kindertaaldata te ontlokken, analyseren en vergelijken.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Artikelen
Een overzicht van verplichte artikelen wordt t.z.t. via Brightspace bekend gemaakt.
Boek
ISBN:9789001753900
Titel:De taalontwikkeling van het kind.
Auteur:Schaerlaekens, A.
Uitgever:Groningen: Noordhoff, 2021.
Druk:3

Werkvormen
Hoorcollege/werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen deel 1
Weging50
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5

Presentatie/Blog
Weging0
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5

Practicumverslagen
Weging0
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
6

Schriftelijk tentamen deel 2
Weging50
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5