LET-NTCB140
Praktische Onderzoeksvaardigheden Neerlandistiek
Cursus informatieRooster
CursusLET-NTCB140
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Nederlandse taal en cultuur;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
dr. I.B. Nieuwenhuis
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M. Rem
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. Rem
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. M. Rem
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M. Rem
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 2  (08-11-2021 t/m 30-01-2022)
Aanvangsblok
PER 2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kan de student:
- een eenvoudige onderzoekbare probleemstelling op het terrein van de neerlandistiek formuleren;
- kun je relevante bronnen vinden, beoordelen en gebruiken voor het onderzoeken van die probleemstelling;
- een eenvoudig literatuuronderzoek opzetten en uitvoeren en daarvan verslag doen volgens de tekstconventies van de opleiding;
- een mondelinge presentatie houden over eigen onderzoeken volgens de wetenschappelijke conventies;
- de regels van het Nederlands op het gebied van spelling, grammatica en interpunctie toepassen. 
 
Inhoud
In dit vak leren studenten de basisvaardigheden van de neerlandistiek en wordt de positie van de neerlandistiek binnen de wetenschap behandeld. Studenten leren omgaan met belangrijke bronnen voor de neerlandicus op het terrein van letterkunde, taalkunde en taalbeheersing. Daarnaast leren ze een wetenschappelijke tekst schrijven volgens de conventies van de opleiding en leren ze ook onderzoeksresultaten mondeling presenteren.

 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Reader
Een lijst met digitaal beschikbare artikelen wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Voor de werkcolleges gelden de regels met betrekking tot de aanwezigheidsplicht zoals vermeld in de studiehandleiding van de cursus op Blackboard en op de website van de opleiding. Deelname aan de intensieve eerste week en aan de studiedag 'Neerlandistiek in het nieuws' in januari is eveneens verplicht.

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Werkstuk
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5

Dossier
Weging0
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
V