LET-NTCB141
Literaire analyse
Cursus informatieRooster
CursusLET-NTCB141
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Nederlandse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
dr. J.J.M. Dera
Overige cursussen docent
Examinator
dr. J.J.M. Dera
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.J.M. Dera
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.J.M. Dera
Overige cursussen docent
Docent
dr. R.J.M. van de Schoor
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 1-PER 2  (04-09-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kun je:
- Een narratologische analyse maken van modern verhalend proza uit het Nederlandse taalgebied
- Een formele en thematische analyse maken van een gedicht uit het Nederlandse taalgebied
- Verslag van dergelijke analyses leggen in een wetenschappelijke tekst
Inhoud

De cursus ‘Analyse van proza en poëzie’ maakt studenten vertrouwd met het basisinstrumentarium voor de analyse van proza en poëzie en de theoretische grondslag daarvan in de narratologie en de poëzietheorie. In de eerste helft van de cursus (periode 1) staat de analyse van verhalend proza centraal. Deze zal worden gedemonstreerd en beproefd aan de hand van prozafragmenten uit romans en verhalen uit de negentiende eeuw tot heden. Focusgebieden daarbij zijn:

- Het onderscheid tussen auteur, verteller en personage
- Bewustzijnsweergaven in proza
- Representatie en spreken
- Aspecten van de structuralistische verhaalanalyse (perspectief, focalisatie, tijd, ruimte, verhaalmotieven)
- Aspecten van de poststructuralistische narratologie

In de tweede helft van de cursus komt de poëzieanalyse aan de orde. Hierbij ligt de klemtoon op:

- De concepten ‘poëtische functie’ en ‘desautomatisering’
- De analyse van versificatie en metrum
- Iconiciteit
- Isotopie
- De analyse van beeldspraak
- Semiotiek (denotatie / connotatie)
- Intertekstualiteit

Voorkennis
 
Verplicht materiaal
Literatuur
Dera, Jeroen. Poëzie als alternatief. Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2021 Herman, Luc & Vervaeck, Bart. Vertelduivels (4e druk). Nijmegen: Vantilt, 2009 Van den Broeck, Charlotte & Dera, Jeroen. Woorden temmen: van kop tot teen. ’s-Hertogenbosch: grange fontaine, 2020

Werkvormen
Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen deel 1
Weging35
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Werkstuk/essay 1
Weging15
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5

Schriftelijk tentamen deel 2
Weging35
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5

Werkstuk/essay 2
Weging15
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5