LET-NTCB142
Literaire theorie
Cursus informatieRooster
CursusLET-NTCB142
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Nederlandse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
prof. dr. J.H.T. Joosten
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. J.H.T. Joosten
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. J.H.T. Joosten
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J.H.T. Joosten
Overige cursussen docent
Docent
dr. I.B. Nieuwenhuis
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 3-PER 4  (29-01-2024 t/m 01-09-2024)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus heeft de student:
- literair-theoretische basiskennis en -vaardigheden verworven;
- aantoonbaar kennis vergaard van een aantal klassieke theoretische en analytische concepten uit de (internationale) literatuurwetenschap;
- rudimentair geleerd deze concepten toe te passen op teksten uit de Nederlandstalige letterkunde.
Inhoud
Tijdens de colleges ‘Literaire theorie’ worden de studenten de theoretische kennis en vaardigheden bijgebracht die ze gedurende de rest van de letterkundevakken in de bachelor NTC nodig hebben. Gedurende het tweede en derde jaar wordt conceptueel voortgebouwd op vier theoretische invalshoeken: literaire instituties, auteurschap, medium en materialiteit, en representatie en ideologie. De literatuurwetenschappelijke grondslag van deze invalshoeken wordt behandeld in hoor- en werkcolleges, waarin de studenten een aantal klassieke (internationale) basisteksten lezen van literatuurwetenschappers als Bourdieu, Meizoz en Genette. Voorts wordt de concrete toepassing van deze theoretici in de wetenschappelijke praktijk van de letterkundige neerlandistiek van alle perioden bestudeerd. Ten slotte oefenen de studenten zelf met concrete toepassing van de respectieve theorieën.
Voorkennis
Verplicht materiaal
Boek
Titel:Literatuur in de wereld. Handboek moderne letterkunde
Auteur:Jan Rock, Gaston Franssen en Femke Essink
Uitgever:Vantilt

Werkvormen
Hoorcollege/werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Take-home tentamen deel 1
Weging50
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Take-home tentamen deel 2
Weging50
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5